The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand

Senior lecturer

Karl Dahlstrand

Rättens transcendens. Om skälighet inom avtalsrätten och relevansen av Rawls rättviseteori

Author

 • Karl Dahlstrand

Editor

 • Henrik Rahm

Summary, in Swedish

Följande kapitel kommer att behandla avtalsrättens centrala generalklausul som gör det möjligt att jämka eller ogiltigförklara oskäliga avtalsvillkor. Paragrafen är omstridd och har tilldragit sig intresse då den öppnar upp för rättstillämparens skönsmässiga avgöranden – det inte finns några riktlinjer för vad som kan betecknas som oskäligt utöver den domstolspraxis som utvecklats. Det kan därmed vara svårt att förutse effekterna av ett avtal och generalklausulen har även tillämpats analogt inom andra rättsområden än avtalsrätten. Generalklausulen är därtill intressant ur flera moralfilosofiska, samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga perspektiv. I den följande framställningen kommer särskilt den analytiska filosofin och John Rawls rättviseteori att lyftas fram och diskuteras utifrån denna generalklausul.

Department/s

 • Department of Sociology of Law

Publishing year

2014

Language

Swedish

Pages

39-64

Publication/Series

Årsbok

Document type

Book chapter

Publisher

Vetenskapssocieteten i Lund

Topic

 • Law and Society

Keywords

 • John Rawls
 • 36§ avtalslagen
 • avtalsrätt
 • skälighet
 • rättvisa
 • rättssociologi
 • allmän rättslära
 • analytisk filosofi
 • rättsfilosofi.

Status

Published

Project

 • Kränkningar i en digital kontext
 • Uppdragsavtal ungdomsstyrelsen

Research group

 • Kränkningar i en digital kontext

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 0349-053X
 • ISBN: 978-91-980551-2-2