The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Måns Svensson

Måns Svensson

Senior lecturer (Leave of Absence)

Måns Svensson

Socialtjänsten som kunskapskälla – En modell för psykosocial rapportering inför strategiska beslut på kommunal ledningsnivå avseende bland annat hållbar utveckling och folkhälsa

Author

 • Måns Svensson
 • Lars Persson

Department/s

 • Department of Sociology of Law

Publishing year

2008

Language

Swedish

Publication/Series

Research Report in Sociology of Law

Volume

2008:8

Document type

Report

Publisher

Sociology of Law, Lund University

Topic

 • Law and Society

Keywords

 • socialt arbete
 • socialtjänst
 • rättssociologi
 • verksamhetsutveckling
 • kommun

Status

Published

Report number

2008:8

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1404-1030
 • ISBN: 91-7267-258-7