The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Måns Svensson

Måns Svensson

Senior lecturer (Leave of Absence)

Måns Svensson

Nya arbetsmiljöplanen inte långsiktigt hållbar

Author

 • Maria Albin
 • Mats Bohgard
 • Kristina Jakobsson
 • Måns Svensson

Summary, in English

Globalisering, ny teknologi och demografiska förändringar innebär genomgripande förändringar av arbetsmiljö och arbetsorganisation. Om arbetsmiljöpolitiken då inte är tydlig och viljeinriktad finns en påtaglig risk för ett polariserat arbetsliv, där de som kan välja mellan olika arbetsgivare får en god och utvecklande arbetsmiljö, medan de andra riskerar att bli hänvisade till förhållanden där inte ens arbetsmiljölagens minimikrav efterlevs. Det snedvrider konkurrensen, och ger negativa spiraler

vad gäller arbetsmiljö, arbetsrelaterad ohälsa och gap i hälsa mellan olika grupper i samhället.

Department/s

 • Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
 • Ergonomics and Aerosol Technology
 • Centre for Work, Technology and Social Change (WTS)
 • EpiHealth: Epidemiology for Health
 • NanoLund: Center for Nanoscience

Publishing year

2010-11-26

Language

Swedish

Pages

1-2

Publication/Series

Bulletin från Arbets- och miljömedicin Syd och Yrkes- och miljödermatologi, Malmö

Document type

Newspaper article

Publisher

Centrum för Yrkes- och Miljömedicin Syd

Topic

 • Environmental Health and Occupational Health

Keywords

 • arbetsmiljö
 • arbetsliv
 • arbetsrelaterad ohälsa

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 2000-3633