The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Måns Svensson

Måns Svensson

Senior lecturer (Leave of Absence)

Måns Svensson

Lagens effekt på normer och beteende i vägtrafiken : Underlagsrapport inom ramen för Transportstyrelsens regeringsuppdrag 'Förares användande av mobiltelefon och kommunikationsutrustning under färd'

Author

  • Måns Svensson

Department/s

  • Department of Sociology of Law
  • Lund University Internet Institute (LUii)

Publishing year

2017-03-28

Language

Swedish

Document type

Report

Publisher

Sociology of Law, Lund University

Topic

  • Law and Society

Status

Published

Project

  • Kunskapssammanställning om effekter av lagstiftning på beteende och normer i trafiken