The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Måns Svensson

Måns Svensson

Senior lecturer (Leave of Absence)

Måns Svensson

Ny undersökning: åtta av tio inom socialtjänsten medger att de svagaste i samhället fått det sämre.

Author

  • Karsten Åström
  • Måns Svensson

Summary, in English

Den nya socialtjänstlagen har fått förödande konsekvenser för

samhällets mest utsatta. En enkätundersökning i tio kommuner

omfattande samtliga tjänstemän inom socialtjänsten visar att åtta av tio anser att den nya lagen försämrat rättsskyddet för de sämst ställda. Två av tre inom socialtjänsten uppfattar dessutom den nya lagstiftningen som ett direktiv för att prioritera hemförsäkringar före missbrukarvård. Det visar en undersökning som professorn i rättssociologi Karsten Åström genomfört tillsammans med Måns Svensson .

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

1999-08-25

Language

Swedish

Publication/Series

Dagens Nyheter

Document type

Newspaper article

Publisher

Dagens Nyheter

Topic

  • Law and Society

Keywords

  • rättssociologi
  • överklagande
  • socialtjänst
  • besvärsrätt

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 1101-2447