The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Måns Svensson

Måns Svensson

Senior lecturer (Leave of Absence)

Måns Svensson

Rättsregler, normer och socialt handlande

Author

  • David Hoff
  • Måns Svensson

Editor

  • Håkan Hydén

Summary, in English

Denna artikel syftar till att kortfattat beskriva utvecklingen av en normvetenskap samt att diskutera betydelsen av normanalyser inom samhällsvetenskap. En av sociologins främsta uppgifter ligger i att studera och förstå handlingar. Särskilt viktigt är studiet av interaktion eller samhandling. Genom olika processer av ömsesidig påverkan interagerar aktörer på olika nivåer av samhället. Interaktionen genererar mönster utifrån vilka aktörerna navigerar och gör val. Dessa mönster tar sig olika uttryck men kan med en gemensam term benämnas normer. Normerna utgör den grund utifrån vilken samhället eller gruppen utövar sin påverkan på olika aktörers val av handlingar. De påverkar valet av handlingar genom att bidra med kunskaper om hur man bör handla. Normerna kan i sin enklaste form beskrivas som sociala handlingsdirektiv.

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

1999

Language

Swedish

Pages

65-80

Publication/Series

Aspekter av och perspektiv på normer: rättssociologer reflekterar kring normer

Volume

Research Report, Sociology of Law 1999:3

Document type

Book chapter

Publisher

Sociology of Law, Lund University

Topic

  • Law and Society

Keywords

  • Rättssociologi
  • Durkheim
  • normer

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 91-7267-001-0