The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Marie Leth-Espensen, private photo

Marie Leth-Espensen

Doctoral student

Marie Leth-Espensen, private photo

Rättigheter och rättvisa

Author

  • Marie Leth-Espensen

Summary, in Swedish

Kampen för social rättvisa tar sig många former, alltifrån att ta saken till domstolen till protester på gatorna. I detta kapitel introducerar jag Luc Boltanskis och Laurent Thévenots teori om rättfärdigande och diskuterar hur den kan användas för att analysera sociala aktörers krav på rättigheter och rättvisa i rättssociologisk forskning. I slutet av kapitlet ger jag två exempel från min forskning om djurrättigheter.

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

2020

Language

Swedish

Publication/Series

Om rättssociologisk tillämpning

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Law and Society

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-44-13218-1