The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Matthias Baier

Matthias Baier

Senior lecturer

Matthias Baier

Normforskning som abduktion

Author

 • Matthias Baier
 • Måns Svensson

Editor

 • Annika Rejmer

Summary, in Swedish

För rättssociologin utgör normer det centrala begreppet och normer är rättssociologins främsta studieobjekt – i samhället och i rätten. Om man utgår från att normer (sociala och rättsliga) har en växlande (eller dubbel) ontologi och att vi till och med kan säga att normers väsen är att överbrygga varat och börat, ställs vi inför utmaningar rent kunskapsteoretiskt. Vilken vetenskaplig metod förmår att omfatta såväl varat som börat? Vi menar att hos Charles S. Peirce har fört fram viktiga argument. Peirce frågade sig om all forskning måste organiseras på ett strikt induktivt eller deduktivt sätt. Han argumenterade för ett tredje sätt att betrakta vetenskapen – nämligen ur ett abduktivt perspektiv. Den här artikeln argumenterar för att den rättssociologiska normforskningen skall beakta Peirce argument och anamma en abduktiv forskningsstrategi.

Department/s

 • Department of Sociology of Law

Publishing year

2004

Language

Swedish

Pages

71-91

Publication/Series

Normvetenskapliga reflektioner

Volume

Research Report, Sociology of Law 2004:5

Document type

Book chapter

Publisher

Sociology of Law, Lund University

Topic

 • Law and Society

Keywords

 • abduktion
 • sociala normer
 • Peirce
 • vetenskapsteori
 • Rättssociologi

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISBN: 99-2852794-6