The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ole Hammerslev

Ole Hammerslev

Professor

Ole Hammerslev

Beslutningsunderstøttende algoritmer i det offentlige: påvirkningen af sagsbehandlerens juridiske skøn og begrundelse

Author

  • Jøren Ullits
  • Ayo Næsborg-Andersen
  • Ole Hammerslev

Summary, in English

Sagsbehandlerne i forvaltningen skal træffe afgørelser på et oplyst og objektivt grundlag og være i stand til at begrunde afgørelserne. De assisteres dog i stigende grad af beslutningsunderstøttende algoritmer, der er skabt til at generere output fremfor at tilvejebringe en forklaring. Denne udvikling kan effektivisere og for-bedre arbejdsgange, men kan også udfordre forvaltningsretlige krav til skøn og begrundelse, der hviler på grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper om blandt andet en tilstrækkelig sagsoplysning og forudberegnelighed. Ved at bruge ASTA-rapportens data om sagsbehandleres oplevelser af og praksis med brugen af algoritmer i risikovurderingen af nyledige illustreres, hvordan automation biasog black box-paradokset kan påvirke sagsbehandlerens skøn og begrundelse. Så på trods af en måske mere effektiv håndtering af større datamængder via algoritmer kan det udfordre nogle af retsstatens grundlæggende principper.

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

2023

Language

Danish

Pages

199-217

Publication/Series

Politica - tidsskrift for politisk videnskab

Volume

55

Issue

3

Document type

Journal article

Publisher

Aarhus University

Topic

  • Law and Society

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0105-0710