The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Patrik Olsson portrait photo

Patrik Olsson

Senior lecturer

Patrik Olsson portrait photo

Att omsätta lag i handling : Polisens förutsättningar i det professionella handlingsutrymmet

Author

  • Anna Sonander
  • Patrik Olsson

Editor

  • Sonander Anna
  • Ponnert Lina

Summary, in Swedish

I kapitlet resoneras utifrån ett rättssociologiskt perspektiv, kring vilka möjligheter barnkonventionen som lag har att förändra yrkesverksammas arbete i praktiken, med poliser som exempel. Poliser kan, liksom flera andra offentligt anställda tjänstepersoner, ses som ”gräsrotsbyråkrater” vars handlingsutrymme påverkas och styrs av en mängd andra faktorer förutom lagstiftning. I kapitlet diskuteras bland annat kompetens och resurser som viktiga faktorer för barnkonventions möjligheter att få genomslag i polisens arbete med barn.

Department/s

  • Department of Sociology of Law

Publishing year

2019-11-15

Language

Swedish

Publication/Series

Perspektiv på barnkonventionen : Forskning, teori och praktik

Document type

Book chapter

Publisher

Studentlitteratur AB

Topic

  • Social Work

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 9789144125015