Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Folkhögskola 2.0 - ett kompetensutvecklingsprojekt. Extern utvärdering.

Author:
 • Anna Sonander
 • Per Wickenberg
Publishing year: 2013
Language: Swedish
Pages:
Publication/Series: Sociology of Law Research Report 2013:2
Volume: 2013:2
Document type: Report
Publisher: Rättssociologiska institututionen, Lunds universitet

Abstract english

Folkhögskola 2.0 är ett kompetensutvecklingsprojekt i Skåne inom ramen för Europeiska socialfondens programområde 1. Projektet är på många sätt ett omfattande projekt. Det har ett brett, övergripande syfte som spänner över flera områden. I projektet är aktörer från flera folkhögskolor inblandade i ledningsarbetet och det berör ett stort antal medarbetare från olika yrkeskategorier. Projektet har pågått under flera år.I dag finns det i Sverige 150 folkhögskolor, varav 107 är bundna till föreningar, stiftelser, folkrörelser eller ideella organisationer. De resterande 44 folkhögskolorna drivs av landsting eller regioner. Stora delar av skolornas verksamhet finansieras med allmänna medel från bland annat staten och fördelas via skolornas samlande organisation, Folkbildningsrådet. Projekt Folkhögskola 2.0 är ett samverkansprojekt och berörde ursprungligen 15 av Skånes 17 folkhögskolor. På dessa folkhögskolor studerar cirka 3000 kursdeltagare och antalet lärare och annan personal är ungefär drygt 700.Projektets idé har sitt ursprung i en samverkan mellan rektorer och medarbetare från dessa skånska folkhögskolor. Folkbildningsföreningen i Malmö är projektägare. De deltagande folkhögskolorna har vid ett antal träffar gemensamt kommit fram till vilka behov folkhögskolorna har samt vilka prioriteringar i samverkansprojektet som behöver göras.

Keywords

 • Law and Society
 • utvecklingsprojekt
 • utbildning
 • normer
 • folkhögskola
 • Skåne
 • rättssociologi
 • samverkan
 • samarbete

Other

Published
 • ISSN: 1404-1030
 • ISBN: 91-7267-360-5
Per Wickenberg
E-mail: per [dot] wickenberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Researcher

Department of Sociology of Law

+46 46 222 88 15

M329

31

Professor emeritus

Department of Sociology of Law

31

Per Wickenberg was a primary school teacher in the 1970s - and '80s.  Since 1993 he has been working at Lund University, with various assignments based on sociology of law-research and education.

Sociology of Law Department
Lund University
Visiting address: Allhelgona Kyrkogata 14 M, 223 62 Lund, 3rd floor
Postal address: Box 42, 221 00 Lund

Faculty of Social Sciences