The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Photo of Rustam

Rustamjon Urinboyev

Associate professor

Photo of Rustam

Diskriminering och psykosocial ohälsa : migrantarbetare i jordbruket

Author

 • Måns Svensson
 • Anders S Wigerfelt
 • Rustamjon Urinboyev

Summary, in Swedish

Den här artikeln fokuserar arbetsmiljöfrågor relaterade till migrantarbete inom den gröna näringen (jordbruket), och då särskilt säsongsarbete. I synnerhet lyfter artikeln fram den diskriminering och psykosociala ohälsa som i hög utsträckning drabbar migranterna. Eftersom det i dagsläget inte finns någon publicerad forskning avseende nutida förhållanden i Sverige så bygger slutsatserna till stor del på en genomgång av vetenskapliga publikationer avseende situationen i andra jämförbara länder.

Department/s

 • Department of Sociology of Law
 • Centre for Work Environment and Leadership

Publishing year

2013

Language

Swedish

Publication/Series

Arbetsmarknad & Arbetsliv

Document type

Journal article

Publisher

Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetslivsinstitutet

Topic

 • Work Sciences

Keywords

 • Jordbruk
 • Lantbruk
 • Arbetsmiljö
 • Migration
 • Migrantarbete
 • Säsongsanställd
 • Diskriminering
 • Psykosocial ohälsa

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

 • ISSN: 1400-9692