Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Eva Friis

Universitetslektor

Forskningsområden

  • Social välfärd, särskilt socialt arbete med utsatta barn och familjer
  • Invandring och arbete (Projekt Trapphuset Rosengård)
  • Beslutsfattande i domstolar

Pågående forskning

I det pågående forskningsprojekt om beslutsfattande i domstolar, studeras hur expertkunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol.

Eva Friis arbetar tillsammans med kollegan Karsten Åström i  forskningsprojektet ”Expertkunskap som grund för rättsliga avgöranden? – En studie av hur professionell kunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol.” Projektet är finansierat av medel från Vetenskapsrådet.

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera svenska domstolars beslutsfattande i tre typer av mål; brott mot liv och hälsa, socialt bistånd och mål enligt Plan- och bygglagen (PBL). Forskningsfrågan är hur kunskap som grundas i andra källor än rättskällor och produceras med andra metoder än juridisk metod överförs och läggs till grund för argumentation och beslutsfattande i domstol. Ytterligare syfte är att beskriva och analysera hur juridisk metod fungerar i praktiken, samt hur kunskapsöverföringen till domstol påverkar tillgodoseende av rättssäkerhet och ändamålsenlighet.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Eva Friis
E-post: eva [dot] friis [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Rättssociologiska institutionen

+46 46 222 32 76

M308

31

Eva Friis är juris kandidat, filosofie magister, doktor i rättssociologi, samt utnämnd till Excellent Teaching Practitioner (ETP) av Samhällsvetenskapliga fakulteten, och är därmed också ledamot i dess Pedagogiska akademi.

Studie om utsatta barn

En nyligen publicerad studie tar upp integreringen av två modeller, som båda är aktuella i den svenska lagstiftningen, som stöd till utsatta barn:
Social workers linking together family and social norms. (PDF)

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten