Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Eva Friis

Universitetslektor

Forskningsområden

  • Social välfärd, särskilt socialt arbete med utsatta barn och familjer
  • Invandring och arbete (Projekt Trapphuset Rosengård)
  • Beslutsfattande i domstolar

Pågående forskning

I det pågående forskningsprojekt om beslutsfattande i domstolar, studeras hur expertkunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol.

Eva Friis arbetar tillsammans med kollegan Karsten Åström i  forskningsprojektet ”Expertkunskap som grund för rättsliga avgöranden? – En studie av hur professionell kunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol.” Projektet är finansierat av medel från Vetenskapsrådet.

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera svenska domstolars beslutsfattande i tre typer av mål; brott mot liv och hälsa, socialt bistånd och mål enligt Plan- och bygglagen (PBL). Forskningsfrågan är hur kunskap som grundas i andra källor än rättskällor och produceras med andra metoder än juridisk metod överförs och läggs till grund för argumentation och beslutsfattande i domstol. Ytterligare syfte är att beskriva och analysera hur juridisk metod fungerar i praktiken, samt hur kunskapsöverföringen till domstol påverkar tillgodoseende av rättssäkerhet och ändamålsenlighet.

 

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Eva Friis
E-post: eva [dot] friis [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Universitetslektor

Rättssociologiska institutionen

+46 46 222 32 76

M308

31

Eva Friis är juris kandidat, filosofie magister, doktor i rättssociologi, samt utnämnd till Excellent Teaching Practitioner (ETP) av Samhällsvetenskapliga fakulteten, och är därmed också ledamot i dess Pedagogiska akademi.

Studie om utsatta barn

En nyligen publicerad studie tar upp integreringen av två modeller, som båda är aktuella i den svenska lagstiftningen, som stöd till utsatta barn:
Social workers linking together family and social norms. (PDF)

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten