28

apr

Mittseminarium - Caring for animals in a time of ecological crisis. Law, human/animal relations, and the post-domestic challenge

28 april 2021 15:00 till 18:00 | Seminarium

Doktorander vid Rättssociologiska institutionen håller tre seminarier under utbildningstiden - ett startseminarium, ett mittseminarium och ett slutseminarium. Seminarierna är en viktig del av forskarutbildningen för att doktoranden ska nå de uppsatta utbildningsmålen. Seminarierna hålls alltid på engelska.

Om händelsen

28 april 2021 15:00 till 18:00

Plats:

Seminariet hålls digitalt på Zoom. Detaljer för deltagande i beskrivningen.

Kontakt:

marie [dot] leth-espensen [at] soclaw [dot] lu [dot] se