Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Barnrättighetsinstitutet Child Rights Institute

Child Rights Institute är ett forskarnätverk vid Lunds universitet med fokus på Barnets rätt
Barnrättighetsinstitutet Child Rights Institute vid Lunds universitet har som övergripande syfte att med utgångspunkt i Barnkon­ventionen verka för och stödja barnets rättigheter i olika sammanhang – natio­nellt och internationellt, i forskning, i utbildning, i nationella nätverk eller i andra relevanta prak­tiker som rör barnets rätt.

Ballonger släpps vid universitetsplatsen.

 

Barnrättighetsinstitutet är ett nätverk med tre uppgifter

Child Rights Institute @ Lund University, CRi @ LU, är en mångvetenskapligt sammansatt universi­tets­orga­nisation av öppen nätverks­karaktär verksam inom området ”barnets rätt”.

Tre huvuduppgifter och inriktningar:

 • Forskning
 • Nät­verksstöd
 • Utbildning inom Child Rights

Kunskapsutbyte och gränsöverskridande forskningsansökningar

Nätverkets uppgift är att verka för nationellt och internationellt kunskapsutbyte samt att hålla kontakt med och stödja forskare, utbildare och nätverk vid Lunds universitet med kun­skaps­intresse inom området barnets rätt och barns lev­nads­villkor i samhället.

Nätverket vill även stimulera och stödja gränsöver­skri­dan­de ut­bildnings- och forskningsansökningar inom detta fält.

Natio­nell och internationell utbildning

Barnrättighetsinstitutet CRi @ LU verkar för att utveckla utbildning inom området Child Rights – natio­nellt såväl som internationellt. Det kan gälla Minor Field Studies (MFS), lärar- och studentutbytessatsningar och masterkurser med inriktning på barn och barnets rätt samt att stödja kontakter mellan forskning, utbildning och praktik.

Lärare och forskare från Lunds universitets olika fakulteter ska uppmuntras att med­­verka. Nu finns det forskare från fyra fakulteter som är aktiva i CRi @ LU. Ambi­tionen är att insti­tutet ska ha en mångvetenskaplig verksamhet utifrån en sam­hällsveten­skaplig bas. 

Nätverka på facebooksidan

Få kontakt med 300 change agents i 28 länder som jobbar med förändringsarbete för barnkonventionen inom utbildning. Gå till facebook-gruppen Global Network for CRC Change Agents.

Välkommen att gå med i gruppen!

 

Hösten 2018

Förutom våra höstseminarier arbetar Barnrättighetsinstitutet för närvarande med en antologibok om barns rättigheter, fortsatt arbete med plattformen Global Child Rights Online, som inkluderar 16 länder, samt flera utbildnings- och samarbetsprojekt om barns rättigheter i Sverige.

Aktuella seminarier

Välkommen till våra höstseminarier med fokus på nya forskningsidéer om genomförandet och användningen av FN: s konvention om barnets rättigheter, som sannolikt kommer att genomföras som en ny svensk lag i januari 2020.

Lunds universitet är det enda universitetet i Norden som har ett barnrättighetsinstitut.

Vi samlar forskare från fem universitetsfakulteter och ser detta som en stor och stark anledning till att tillsammans skapa nya forskningsförslag.
 

Hösten 2018, med fokus på nya forskningsidéer om barns rättigheter!

I höst vill vi diskutera idéer som kan utvecklas för ansökningar våren 2019 vid forskningsrådet.
 

 • 26 november
  Öppen för alla som är intresserade!
  Intresserade föranmäler till Per Wickenberg per [dot] wickenberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se eller Kerstin Svensson kerstin [dot] svensson [at] soch [dot] lu [dot] se

  Continued discussions about research proposals.

  TId: kl. 13:15
  Plats: VÄNLIGEN OBSERVERA PLATSEN: Portvaktsstugan i Hus M, Allhelgona Kyrkogata 14 M, Lund University, Lund

 

Välkommen!
Kerstin Svensson, Per Wickenberg, Lina Ponnert and Anna Sonander

 

Nyheter

2018-11-05: Bättre kunskap om Barnkonventionen när 14 länder klara med digital plattform - läs artikeln här på Rättssociologens webbplats

2017-06-01: Change agents on children’s rights told their stories - läs artikeln på Rättssociologens engelska webbplats

2017-05-29: Barns rättigheter samlar 16 länder i en veckas workshop - läs artikeln här på Rättssociologens webbplats

2016-11-23: Pengar från SIDA ger nya möjligheter i arbetet med barns rättigheter - läs artikeln på Samhällvetenskapliga fakultetens hemsida

 

 

Forskare och kontaktmöjligheter

Per Wickenberg, Rättssociologi
+46 (0)46-222 88 15
per [dot] wickenberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Kerstin Svensson, Socialhögskolan
+46 (0)46-222 04 61
kerstin [dot] svensson [at] soch [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Kerstin Svensson, Socialhögskolan
Lina Ponnert, Socialhögskolan
Susanna Johansson, Socialhögskolan
Bodil Rasmusson, Socialhögskolan
Maria Heintz, Socialhögskolan
Eva Johnsson, Socialhögskolan
Per Wickenberg, Rättssociologi
Anna Sonander, Rättssociologi
Patrik Olsson, Rättssociologi
Rustamjon Urinboyev, Rättssociologi
Isabel Schoultz, Rättssociologi
Ida Nafstad, Rättssociologi
Måns Svensson, Rättssociologi
Ulf Leo, Rättssociologi
Elia Psouni, Psykologi
Elinor Schad, Psykologi
Gisela Priebe, Psykologi
Sabina Gusic, Psykologi
Helle Rydström, Genusvetenskap
Ann-Katrin Bäcklund, Kulturgeografi
Dalia Abdelhady, CME, Sam fak, LU
Johanna von Bahr, Statsvetenskap (SU)
Mimi Petersen, Metropol, Köbenhavn
Zlatana Knezevic, Malmö universitet (MDH)

Juridiska fakulteten
Titti Mattsson, Juridicum
Kristian Gustafsson, Juridicum
Sacharias Votinius, Juridicum
Raoul Wallenberg Institute
Ilhami Alkan Olsson, Director Raoul Wallenberg Institute, Istanbul

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Anna Flyman Mattsson, Språk- och litteraturcentrum Annika Andersson, Språk- och litteraturcentrum (LNU)
Sara Lenninger, Språk- och litteraturcentrum (HKR)

Medicinska fakulteten
Vanja Berggren, Institutionen för hälsovetenskaper
Anna-Karin Dykes, Institutionen för hälsovetenskaper
Marie Köhler, Region Skåne och Medicinska fakulteten
Louise Laurell, Region Skåne
Ann Elmqvist-Fridh, Region Skåne
Irén Tiberg, Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds tekniska högskola
Per-Olof Hedvall, Certec

Praktiker inom barnrättsfältet
Emma Alfredsson, Child Rights Programme, LUCE
Deana Nannskog Ekberg, Child Rights Programme, LUCE
Charlotte Palmstierna, Socialdepartementet

 

Samverkan

Inom Child Rights Institute samarbetar Rättssociologiska institutionen med:

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten