Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare och doktorander knutna till EconSec

Utöver ledningsgruppen är fyra personer knutna till Econsec. Tre medarbetare på Kronofogden har påbörjat doktorandutbildning vid Lunds universitetet, varav en disputerat. De studerar på halvtid som myndighets-/industridoktorander och utför samverkansprojektet mellan Kronofogden och Econsec. Ytterligare en doktorand är involverad i Econsec, dock utan koppling till Kronofogden.

Mikael Lundholm, forskare

Mikael Lundholm disputerade vid Rättssociologiska institutionen i december 2021 och är fortsatt knuten till Econsec. Hans forskning fokuserar på vad som händer vid tvångsförsäljning av bostäder och hur vi kan förstå detta.

”Min forskning handlar om när överskuldsättning blir så allvarlig att gäldenärens bostad hotas. Tvångsförsäljningar till följd av obetalda skulder hanteras exklusivt vid Kronofogden, vilket gör att vi har ett rikt datamaterial. Med detta material som grund vill jag undersöka vilka ansökningar om tvångsförsäljning hos Kronofogden som faktiskt resulterar i försäljning och vilka som betalas eller återkallas. Jag vill även undersöka vilka fall vid en faktisk försäljning som leder till mer eller mindre kompensation för fordringsägaren. Jag hoppas att kunskapen som genereras i projektet kan bidra till att vi bättre förstår vilka som drabbas av tvångsförsäljning och hur aktörernas – gäldenärens, fordringsägarens och Kronofogdens – inbördes förhållanden påverkar utgången och resultatet av tvångsförsäljning.”

Kontakt

mikael [dot] lundholm [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Henrik Edlund, doktorand

Henrik är knuten till företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Forskningen har fokus på att tydliggöra Kronofogdens roll i samhället utifrån kundernas perspektiv.

"2007 tog jag en magisterexamen i statskunskap vid Örebro universitet. Förutom huvudämnet läste jag nationalekonomi, statistik och arbetslivspedagogik. Sedan 2009 arbetar jag på Kronofogden som kronoinspektör. Mitt projekt handlar om kundorientering inom Kronofogden; hur fungerar kundorientering inom en organisation som vår och vad innebär det för organisationen och kunderna. Jag hoppas att min forskning ska gynna arbetet för ökad ekonomisk trygghet, inte bara för den enskilda individen utan även för samhället i stort."

Kontakt

henrik [dot] edlund [at] fek [dot] lu [dot] se (henrik[dot]edlund[at]fek[dot]lu[dot]se)

Davor Vuleta, forskare

Davor Vuleta är knuten till rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Hans forskning fokuserar på att öka kunskapen om flyktingars ekonomiska förutsättningar i det nya hemlandet.

”Jag har arbetat på Kronofogden sedan 2007. 1994 kom jag till Sverige från forna Jugoslavien och har en fil.mag. i samhällskunskap från Högskolan i Kristianstad. Jag ska bland annat undersöka i vilken utsträckning flyktingar får stöd att förstå sociala normer och rättsliga regler, och hur bristande kunskap om detta riskerar leda till överskuldsättning. Min avhandling kommer bland annat att ge inblick i frågor som integration, likhet inför lagen och förhoppningsvis bidra till en funktionell rättsutveckling och metoder för att förebygga överskuldsättning.”

Kontakt

davor [dot] vuleta [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Andreas Mattsson, doktorand

Andreas Mattsson är programansvarig och universitetsadjunkt vid Journalistutbildningen vid Lunds universitet samt doktorand vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hans forskningsprojekt undersöker hur korruption påverkar nyhetsjournalistik.

”Mitt projekt, som utvecklats i samverkan med forskare vid EconSec, handlar om att undersöka på vilka sätt korruptionen påverkar nyhetsförmedlingen i Vietnam.  Under det senaste decenniet har den vietnamesiska medieindustrin digitaliserats i snabb takt. Samtidigt påverkas landets journalistik av politisk kontroll; en nyligen införd cybersäkerhetslag som ytterligare begränsar informationsfriheten på nätet, och informella strukturer på redaktionerna. Projektet undersöker hur detta påverkar nyhetsarbetet, det redaktionella ledarskapet och den enskilda journalistens arbetssituation. Sedan 1990-talet har svenska biståndsprojekt resulterat i att hundratals vietnamesiska journalister har fått fortbildning i Sverige. Projektet kommer att analysera hur dessa insatser påverkat det redaktionella arbetet. Resultaten från forskningsprojektet kommer att vara relevant i framtida studier av pressfrihet i länder med repressiva lagar, frågor som rör medieutveckling och mediebistånd, samt bidra till den korruptionsforskning som bedrivs på EconSec vid Lunds universitet.”