Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledningsgruppen vid EconSec

Isabel Schoultz är disputerad i kriminologi vid Stockholms universitet och numera biträdande lektor i rättssociologi och prefekt vid Rättssociologiska institutionen. Isabel Schoultz forskning omfattar en rad olika ämnen såsom olika aspekter av ’access to justice’, staters och företags brottslighet och exploatering av migrantarbetare. 2018 publicerade hon tillsammans med David Friedrichs and Aleksandra Jordanoska en bok om Edwin Sutherland som var den som myntade begreppet ’white-collar crime’.

För närvarande forskar hon kring hur svenska företags hanterar anklagelser om brott, genom projektet ”Business as usual” som finansierats av Riksbankens Jubileums fond och drivs tillsammans med professor Janne Flyghed vid Stockholms universitet. Isabel leder också forskningsnätverket LERN, om exploatering av migrantarbetare och människohandel för tvångsarbete i Norden. Nätverket drivs tillsammans med Marlene Spanger (Aalborg University), Natalia Ollus (HEUNI) and Synnøve Jahnsen, (NORCE) och finansieras av Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 2018-2020.

Kontakt

E-post: isabel [dot] schoultz [at] soclaw [dot] lu [dot] se (isabel[dot]schoultz[at]soclaw[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046 - 222 88 11

 

Rustam Urinboyev är senior forskare på Rättssociologiska institutionen vid Lunds Universitet. Han är även docent i Rysslands- och Eurasienstudier och arbetar som forskare på Aleksanteri Institute vid Helsingfors universitet. Rustam arbetar i skärningspunkten mellan rättssociologi, ekonomisk trygghet och etnografi och undersöker migration, korruption, styrning och förvaltning och kriminalvårdssystem i Ryssland och Centralasien. För sitt doktorandprojekt gjorde han en etnografisk studie av kopplingarna mellan informell ekonomi, traditionella maktstrukturer och politisk stabilitet i Ferganadalen, en av de mest politiskt instabila, etniskt mångfaldiga, utarmade och tätbefolkade områdena i Centralasien.

Hans nuvarande forskningsprojekt fokuserar på (1) migration, skuggekonomi och informella rättsordningar i politiska hybridregimer, (2) korruption, informalitet och rättslig pluralism i Uzbekistan, och (c) religiösa ordnar, etniska identiteter och informalitet i Ryska fängelser. Rustam har omfattande erfarenhet av fältarbete och har gjort etnografiska studier som involverat "svårbeforskade" grupper och ämnen i icke-demokratiska stater.

Kontakt

E-post: rustamjon [dot] urinboyev [at] soclaw [dot] lu [dot] se (rustamjon[dot]urinboyev[at]soclaw[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046 - 222 37 99

 

Måns Svensson (tjänstledig) är docent vid Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet. Han har sedan flera år tillbaka, för Lunds universitets räkning, ansvarat för samverkansprojekt tillsammans med Kronofogden.

Måns Svenssons forskning fokuserar sociala normer och regelefterlevnad i förhållande till bland annat ekonomisk säkerhet och korruption. Pågående forskningsprojekt är (a) Sociala normers betydelse för korruptionsbekämpning, finansierat av ICLD; (b) Korruption på olika nivåer, finansierat av VR; (c) Hot och hat mot journalister: konsekvenser avseende yttrandefrihet och demokrati, finansierat av Brottsofferfonden; samt (d) Barnkonventionen blir svensk lag 2020: Kartläggning av förutsättningarna för regelefterlevnad i Malmö stads verksamheter, finansierat av Malmö stad.

Exempel på pågående externa vetenskapliga uppdrag:

  • Ordförande i beredningsgruppen Arbetsorganisation vid Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Vetenskapligt råd på socialstyrelsen
  • Ordinarie ledamot vid etikprövningsmyndigheten i verksamhetsregion Lund
  • Vetenskaplig sakkunnig avseende Riksrevisionens granskning av statens insatser avseende utsatta områden

Kontakt

E-post: mans [dot] svensson [at] soclaw [dot] lu [dot] se
Telefon: 046 - 222 85 93