Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Child Rights Institute

Child Rights Institute är ett forskarnätverk vid Lunds universitet med fokus på Barnets rätt
Child Rights Institute vid Lunds universitet har som övergripande syfte att med utgångspunkt i Barnkon­ventionen verka för och stödja barnets rättigheter i olika sammanhang – natio­nellt och internationellt, i forskning, i utbildning, i nationella nätverk eller i andra relevanta prak­tiker som rör barnets rätt.

Tre barn som skrattar.
Foto: www.pixabay.com, användare simple_tunchi0.

Nätverkets tre uppgifter

Child Rights Institute @ Lund University, CRi @ LU, är en mångvetenskapligt sammansatt universi­tets­orga­nisation av öppen nätverks­karaktär verksam inom området ”barnets rätt”.

CRi @ LU har tre huvuduppgifter och inriktningar:

 • Forskning
 • Nät­verksstöd
 • Utbildning inom Child Rights

Kunskapsutbyte och gränsöverskridande forskningsansökningar

Nätverkets uppgift är att verka för nationellt och internationellt kunskapsutbyte samt att hålla kontakt med och stödja forskare, utbildare och nätverk vid Lunds universitet med kun­skaps­intresse inom området barnets rätt och barns lev­nads­villkor i samhället.

Nätverket vill även stimulera och stödja gränsöver­skri­dan­de ut­bildnings- och forskningsansökningar inom detta fält.

Natio­nell och internationell utbildning

CRi @ LU verkar för att utveckla utbildning inom området Child Rights – natio­nellt såväl som internationellt. Det kan gälla Minor Field Studies (MFS), lärar- och studentutbytessatsningar och masterkurser med inriktning på barn och barnets rätt samt att stödja kontakter mellan forskning, utbildning och praktik.

Lärare och forskare från Lunds universitets olika fakulteter ska uppmuntras att med­­verka. Nu finns det forskare från fyra fakulteter som är aktiva i CRi @ LU. Ambi­tionen är att insti­tutet ska ha en mångvetenskaplig verksamhet utifrån en sam­hällsveten­skaplig bas. 

Nätverka på facebooksidan

Få kontakt med 300 change agents i 28 länder som jobbar med förändringsarbete för barnkonventionen inom utbildning. Gå till facebook-gruppen Global Network for CRC Change Agents.

Välkommen att gå med i gruppen!

 

 

Seminarier CRi @ LU

Höst 2017

Socialhögskolan, Bredgatan 26, Lund

Välkommen till seminarier om olika aspekter och perspektiv på barnkonventionen och barnrätten arrangerade av Child Rights Institute, CRI @ LU, Lunds universitet. Seminarierna kommer att ha ett antal olika tema om barnkonventionen i praktisk tillämpning och i forskning. Mer information i augusti och separat program inför varje seminarium.

 

 • 13 oktober
  Öppen för alla som är intresserade!

  Ny engelsk bok av Jason Robjoy, advokat, Blackstone Chambers, Refugee Studies Centre, University of Oxford. Jason inleder boklanseringsseminariet utifrån sin bok "Refugee Children and Law" (Cambridge University Press). https://www.rsc.ox.ac.uk/people/jasonpobjoy
  Detta är ett samarrangemang med Raul Wallenberg Institute, HR-huben på Lunds universitet och Child Rights Institute, CRi @ LU, Lunds universitet.

  Tid och lokal: kl. 14-16 – Sal 206 i Universitetshuset på Lunds universitet, Lund

 

 • 23 oktober
  Vår egen CRi-antologi med olika "Perspektiv på Barnkonventionen" (sal 14, Socialhögskolan). Work in progress. Studentlitteratur är förlaget och deltar i det öppna seminariet 23 oktober liksom ett 15-tal författare som kommer att medverka i antologin.

  Tid och lokal: 13-15 - Sal 14 på Socialhögskolan, Bredgatan 26, Lund

 

 • 9 november
  Öppen för alla som är intresserade!

  Tre intressanta och aktuella teman från medicinska fakulteten:
  - Health in newly arrived with a focus on children adopted from abroad.
  - Meeting Health Care Needs in Child Maltreatment cases at Middle Skåne Children’s Advocacy Centre.
  - Könsstympning av flickor efter immigration till Sverige. Nya siffror om risk för kvinnlig könsstympning samt en presentation av en nationell web-enkät i ämnet till yrkesverksamma.

  Tid och lokal: kl. 13-15 - Edebalksalen på Socialhögskolan, Bredgatan 26, Lund

 

Välkommen!

Kerstin Svensson      Lina Ponnert      Per Wickenberg     Anna Sonander

 

 

 

 

 

Nyheter

2017-06-01: Change agents on children’s rights told their stories - läs artikeln på Rättssociologens engelska webbplats

2017-05-29: Barns rättigheter samlar 16 länder i en veckas workshop - läs artikeln här på Rättssociologens webbplats.

2016-11-23: Pengar från SIDA ger nya möjligheter i arbetet med barns rättigheter - läs artikeln på Samhällvetenskapliga fakultetens hemsida

 

 

Forskare och kontaktmöjligheter

Per Wickenberg, Rättssociologi
+46 (0)46-222 88 15
per [dot] wickenberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Kerstin Svensson, Socialhögskolan
+46 (0)46-222 04 61
kerstin [dot] svensson [at] soch [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Lina Ponnert, Socialhögskolan
Bodil Rasmusson, Socialhögskolan
Susanna Johansson, Socialhögskolan
Maria Heintz, Socialhögskolan       
Ulf Leo, Rättssociologi
Patrik Olsson, Rättssociologi
Ana Maria Vargas Falla, Rättssociologi
Rustamjon Urinboyev, Rättssociologi
Isabel Schoultz, Rättssociologi
Anna Sonander, Rättssociologi
Elia Psouni, Psykologi
Elinor Schad, Psykologi
Agneta W. Flinck, Pedagogik
Magnus Karlsson, Sociologi
Helle Rydström, Genusvetenskap

Juridiska fakulteten
Titti Mattsson, Juridicum
Ilhami Alkan Olsson, guest researcher
Morten Kjaerum, föreståndare vid RWI

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Anna Flyman Mattsson, Språk- och litteraturcentrum
Annika Andersson, Språk- och litteraturcentrum
Sara Lenninger, Språk- och litteraturcentrum

Medicinska fakulteten
Vanja Berggren, Institutionen för hälsovetenskaper
Anna-Karin Dykes, Institutionen för hälsovetenskaper
Marie Köhler, Region Skåne och doktorand Medicinska fakulteten
Louise Laurell, Region Skåne
Ann Elmqvist-Fridh, Region Skåne

Praktiker inom barnrättsfältet
Martin Söderberg, Migrationsverket
Helene Hansen, Rättssociologi
Emma Alfredsson, Child Rights Programme
Charlotte Palmstierna, Socialdepartementet

Samverkan

Inom Child Rights Institute samarbetar Rättssociologiska institutionen med:

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten