Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Child Rights Institute

Child Rights Institute är ett forskarnätverk vid Lunds universitet med fokus på Barnets rätt
Child Rights Institute vid Lunds universitet har som övergripande syfte att med utgångspunkt i Barnkon­ventionen verka för och stödja barnets rättigheter i olika sammanhang – natio­nellt och internationellt, i forskning, i utbildning, i nationella nätverk eller i andra relevanta prak­tiker som rör barnets rätt.

Nätverkets tre uppgifter

Child Rights Institute @ Lund University, CRi @ LU, är en mångvetenskapligt sammansatt universi­tets­orga­nisation av öppen nätverks­karaktär verksam inom området ”barnets rätt”.

CRi @ LU har tre huvuduppgifter och inriktningar:

 • Forskning
 • Nät­verksstöd
 • Utbildning inom Child Rights

Kunskapsutbyte och gränsöverskridande forskningsansökningar

Nätverkets uppgift är att verka för nationellt och internationellt kunskapsutbyte samt att hålla kontakt med och stödja forskare, utbildare och nätverk vid Lunds universitet med kun­skaps­intresse inom området barnets rätt och barns lev­nads­villkor i samhället.

Nätverket vill även stimulera och stödja gränsöver­skri­dan­de ut­bildnings- och forskningsansökningar inom detta fält.

Natio­nell och internationell utbildning

CRi @ LU verkar för att utveckla utbildning inom området Child Rights – natio­nellt såväl som internationellt. Det kan gälla Minor Field Studies (MFS), lärar- och studentutbytessatsningar och masterkurser med inriktning på barn och barnets rätt samt att stödja kontakter mellan forskning, utbildning och praktik.

Lärare och forskare från Lunds universitets olika fakulteter ska uppmuntras att med­­verka. Nu finns det forskare från fyra fakulteter som är aktiva i CRi @ LU. Ambi­tionen är att insti­tutet ska ha en mångvetenskaplig verksamhet utifrån en sam­hällsveten­skaplig bas. 

Nätverka på facebooksidan

Få kontakt med 300 change agents i 28 länder som jobbar med förändringsarbete för barnkonventionen inom utbildning. Gå till facebook-gruppen Global Network for CRC Change Agents.

Välkommen att gå med i gruppen!

 

 

Seminarier CRi @ LU

 

Våren 2018

Välkommen till seminarier om olika aspekter och perspektiv på barnkonventionen och barnrätten arrangerade av Child Rights Institute, CRI @ LU, Lunds universitet. Seminarierna kommer att ha ett antal olika tema om barnkonventionen i praktisk tillämpning och i forskning. Mer information i augusti och separat program inför varje seminarium.

 • 12 februari
  Öppen för alla som är intresserade!
  Intresserade föranmäler till Per Wickenberg per [dot] wickenberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se

  Brainstorming om vad CRI ska arbeta med på kort och lång sikt och vad vi ska lyfta fram när vi pratar med Donatorsgruppen på LU.

  Global CRC Online-plattformen premiärvisas globalt.

  Tid och lokal: kl. 13-16, sal 12, Socialhögskolan, Bredgatan 26, Lunds universitet, Lund
   
 • 19 mars
  Öppen för alla som är intresserade!
  Intresserade föranmäler till Per Wickenberg per [dot] wickenberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se

  Seminarium med:
  - Ekatherina Zhukova, postdoc på Genus vid Lunds universitet, som forskar om Chernobylbarnen från Belarus och studerar familjhem i Italien som arbetat med dessa barn sedan 1986. Chernobyl ligger i nuvarande Ukraina
  - Zlatana Knezevic, doktorand i socialt arbete, Mälardalens högskolan/Malmö högskola och Camilla Larsson, Malmö högskola, som tar upp perspektiv för barndoms- och ungdomsforskningen med fokus på barnets rätt till integritet, samt genus, sexualitet och rasifiering

  Tid och lokal: kl. 13-15.30, sal 14, Socialhögskolan, Bredgatan 26, Lunds universitet, Lund
 • 5 april
  För nätverkets medlemmar
  Workshop nr 1: om antologin Perspektiv på Barnkonventionen. Heldag.
  Tid och lokal: kl. 9-16, Lundia
   
 • 12 eller 19 juni
  För nätverkets medlemmar
  Workshop nr 2: fortsatt arbete med antologin Perspektiv på Barnkonventionen. Heldag.
  Tid och lokal: kl. 9-16, Lundia

 

Välkommen!

Kerstin Svensson         Per Wickenberg  

 

 

 

 

 

Nyheter

2017-06-01: Change agents on children’s rights told their stories - läs artikeln på Rättssociologens engelska webbplats

2017-05-29: Barns rättigheter samlar 16 länder i en veckas workshop - läs artikeln här på Rättssociologens webbplats.

2016-11-23: Pengar från SIDA ger nya möjligheter i arbetet med barns rättigheter - läs artikeln på Samhällvetenskapliga fakultetens hemsida

 

 

Forskare och kontaktmöjligheter

Per Wickenberg, Rättssociologi
+46 (0)46-222 88 15
per [dot] wickenberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Kerstin Svensson, Socialhögskolan
+46 (0)46-222 04 61
kerstin [dot] svensson [at] soch [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Anna Angelin, Socialhögskolan
Lina Ponnert, Socialhögskolan
Bodil Rasmusson, Socialhögskolan
Susanna Johansson, Socialhögskolan
Maria Heintz, Socialhögskolan       
Ulf Leo, Rättssociologi
Patrik Olsson, Rättssociologi
Ana Maria Vargas Falla, Rättssociologi
Rustamjon Urinboyev, Rättssociologi
Isabel Schoultz, Rättssociologi
Anna Sonander, Rättssociologi
Elia Psouni, Psykologi
Elinor Schad, Psykologi
Gisela Priebe, Psykologi
Agneta W. Flinck, Pedagogik
Magnus Karlsson, Sociologi
Helle Rydström, Genusvetenskap
Ekatherina Zhukova, Genusvetenskap
Ann-Katrin Bäcklund, Kulturgeografi
Johanna von Bahr, Statsvetenskap

Juridiska fakulteten
Titti Mattsson, Juridicum
Kristian Gustafsson, doktorand, Juridicum
Ilhami Alkan Olsson, föreståndare Raoul Wallenberg institutet Istanbul
Morten Kjaerum, föreståndare vid Raoul Wallenberg institutet
Thomas Gammeltoft, Raoul Wallenberg institutet Lund

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Anna Flyman Mattsson, Språk- och litteraturcentrum
Annika Andersson, Språk- och litteraturcentrum
Sara Lenninger, Språk- och litteraturcentrum

Medicinska fakulteten
Vanja Berggren, Institutionen för hälsovetenskaper
Anna-Karin Dykes, Institutionen för hälsovetenskaper
Marie Köhler, Region Skåne och Medicinska fakulteten
Louise Laurell, Region Skåne
Ann Elmqvist-Fridh, Region Skåne

Lunds tekniska högskola
Per-Olof Hedvall, Certec

Praktiker inom barnrättsfältet
Martin Söderberg, Migrationsverket
Helene Hansen, Rättssociologi
Emma Alfredsson, Child Rights Programme
Charlotte Palmstierna, Socialdepartementet

Deana Nannskog Ekberg, LUCE
Lovisa Nilsson, LUCE
Susanne Norrman, LUCE

Utanför universitetet
Fredrika Mårtensson, SLU Alnarp
Ulrika Lindstrand, Rädda Barnen
Martina Hibell, Barnfonden
Marie Lundin, Simrishamns kommun
Lina Wedin-Hansson, Trelleborgs kommun

 

 

Samverkan

Inom Child Rights Institute samarbetar Rättssociologiska institutionen med:

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten