Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socio-Legal Studies of Crime and Criminal Justice (SOLCRIM)

Rättssociologiska studier av kriminalitet och straffrätt

’Socio-Legal Studies of Crime and Criminal Justice’ är ett forskningskluster som bedriver kritiska studier av brottslighet och avvikelse samt hur dessa fenomen är relaterade till olika straffrättsliga kontexter. Genom att kombinera de kriminologiska och rättssociologiska forskningsfälten syftar klustret till att lyfta fram relationen mellan praktiken, koncepten och definitioner av rätten, brottslighet, avvikelse och straffrättsliga systemer.

Klustret syftar även till att lyfta fram rättssociologisk forskning som studerar relationen mellan formella och informella straffsystem ur såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. 

Klustrets forskare har bedrivit undervisning, forskning och policy arbete inom rättssociologi, kriminologi och straffrätt i Sverige, Norge, Island, Kanada, Palestina, Colombia, Brasilien, Karibien, Subsahariska Afrika och Storbritannien. 

Forskningen inom klustret berör en rad olika rättssociologiska och kriminologiska teman:

 • Normer och social kontroll
 • Rättssäkerhet och rättsstaten
 • Rättspluralism och komparativ rätt
 • Staters brottlighet och kontroll av stater
 • Viktimologi
 • Ungdomsbrottslighet och kriminella gäng
 • Våld
 • Uppfattningar om och tillgänglighet till straffsystemet 
 • Kriminalpolitik
 • Cyberbrottslighet
 • Reparativ rättvisa

Syftet med SOLCRIM

 • Att sammanföra forskare inom det relevanta forskningsfältet både nationellt och internationellt.
 • Att utveckla unga forskares kompetens inom forskningsfältet genom medverkan i relevanta forskningsprojekt.
 • Att bidra med forskning i syfte att stärka och utveckla kunskapen inom forskningsfältet.

 

Sidansvarig:

Publikationer

 • Hansen, H. (2006), Slutrapport till Kronofogdemyndigheten i Malmö: otillåten påverkan inom Kronofogdemyndigheten i Malmö [Final report to the Swedish Enforcement Authority in Malmö: unlawful influence within Swedish Enforcement Authority in Malmö], Research report/Sociology of Law, Lund University.
 • Rejmer, A. and H. Hansen (2008), "-känner du till skillnaden mellan lögn och sanning": en analys av förundersökningar: delrapport 5 i utvärderingen av nationell försöksverksamhet med barnahus 2006-2007 [”-Do you know the difference between lies and truth": an analysis of preliminary investigations: Interim Report 5 in the evaluation of the national pilot project with Children's Advocay Centers 2006 – 2007], Research report/Sociology of Law, Lund University.
 • Antonsdottir, H.F. and Gunnlaugsdottir, Þ. S. (2013). Tilkynntar nauðganir til lögreglu á árunum 2008 og 2009: Um afbrotið nauðgun, sakborning, brotaþola og málsmeðferð [Reported Rapes in Iceland in 2008 and 2009: The Offence of Rape, the Accused, the Victim, and Case Procedure within the Justice System] (Report). Reykjavik: EDDA Center at the University of Iceland.
 • Antonsdóttir, H.F. (forthcoming). „Ég held að þróunin verði sú að það verði meiri sérhæfing í þessum málaflokki.“: Um viðhorf fagaðila til meðferðar nauðgunarmála innan réttarkerfisins og tillögur að úrbótum [“I believe that we will see increased specialization on this issue”: The Attitudes of Professionals working on Rape Cases within the Justice System and suggestions for Improvements] (Report). Reykjavik: EDDA Center at the University of Iceland.
 • Nafstad, I. (2014): “Tilgangen til byens offentlige rom: Et spørsmål om makt og motstand?“ [The access to public space : A question of power and resistance ?] In: Motmæle: Festskrift til Cecilie Høigård, Kjersti Ericsson og Guri Larsen. Heidi Mork Lomell og Liv Finstad (red.). Oslo: Novus Forlag.
 • Nafstad, I. (2011): “Changing Control of the Open Drug Scenes in Oslo — Crime, Welfare, Immigration Control, or a Combination?” Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol. 12 (2).
 • Schoultz, I (2013) Seeking asylum and residence permits in Sweden: Denial, acknowledgement, and bureaucratic legitimacy. In: Critical Criminology. vol. 22, no. 2, pp 219-235.
 • Schoultz, I (2012) State Crime in the Street-Level Bureaucracy – Towards an Understanding of Crimes of the Welfare State. In: International Criminal Justice Review.  vol. 22 no. 3 pp. 258-275.
 • Dahlstrand, K. (2012)  Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer [Violation and Satisfaction. A Sociology of Law Study of Non-Pecuniary Damages to Victims of Crime]. Studies in Sociology of Law, Lund.
 • Dahlstrand, K., Svensson, M. (2014) Nätkränkningar. Svenska ungdomars normer och beteenden [Online Violations. Swedish young people's norms and behaviors]. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Stockholm.
 • Olsson, Patrik, (2012), Children and human rights, in the Routledge Handbook of Critical Criminology, DeKeseredy, Walter. S., & Dragiewicz, Molly (Eds.). (2012). London: Routledge.         
 • Olsson, Patrik, (2012), Trafficking, child soldiers and globalization of the legal field, in Borders and Crime: Pre-crime, Mobility and Serious Harm in an Age of Globalization edited collection. McCullough, J., Pickering, S.,(Eds.), Palgrave Macmillan, Macmillan Publishers Ltd, United Kingdom.

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten