Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Korruptionens olika nivåer - insikter från en postsovjetisk kontext

Projektets övergripande syfte är att bidra vidare till globala och nationella ansträngningar för att förstå och motarbeta korruption och dess sociala konsekvenser. Projektet utmanar de konventionella uppfattningarna att traditionella ekonomibaserade försök eller lagcentrerade tillvägagångssätt är tillräckliga för att bekämpa korruption. Istället undersöker det korruption bortom de etablerade paradigmen (strukturell och interaktionell) och argumenterar för behovet att fokusera på samhällets informella normer, maktrelationer på mikronivå och icke-monetära valutor för ytterligare att förstå uppkomst, beständighet och förklaringar till korruption och varför det är allmänt förekommande.

Projektets specifika mål är att undersöka och omkonceptualisera de informella, icke-legala transaktioners mångskiftande betydelser och moral inom ramen för korruptionens olika nivåer, med fokus på komplexa ömsesidiga beroenden och motsägelser mellan sociala normer och beteenden på mikronivå, nationalstatsförordningar och internationella antikorruptionsavtal. Detta studeras i en postsovjetisk kontext med Uzbekistan som fallstudie.