Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Law in action

- Policy and legal responses to the exploitation of migrant workers in the Nordic countries

Tidigare forskning visar att Sverige, Norge, Danmark och Finland har bemött exploatering av migrantarbetare på olika sätt vad gäller handlingsplaner, lagstiftning och rättslig praxis. För att kunna förstå hur 'problemet' med arbetskraftsexploatering definieras och bemöts i de nordiska länderna ska studien utforska policy och rättslig praxis som berör exploatering av migrantarbetare. Den svenska delen av projektet berör policys och rättslig praxis i Sverige. Inom projektet samlar vi in och analyserar domar från olika domstolar i Sverige (t.ex. mål från arbetsdomstolen och tingsrätter) som berör arbetskraftsexploatering.

“‘Law in action’ – Policy and legal responses to the exploitation of migrant workers in the Nordic countries” finansieras av Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 2020-2021.

Har du frågor kring studierna vänligen kontakta den ansvariga forskaren:

Isabel Schoultz
046-222 88 11
isabel [dot] schoultz [at] soclaw [dot] lu [dot] se