Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nya perspektiv på EU-rätten i skuggan av den konstitutionella krisen

EUs integrationsprojekt undermineras av den våg av nationalism som sveper över Europa. Utöver de institutionella brister som påverkar EUs konstitutionella rättsliga system (t.ex. demokratiskt underskott, legitimitetskris, teknokratisk lagstiftning, m.m.) finns det flera socio-politiska faktorer vilka i relation till EUs utveckling bidrar till nationalismens spridning. Bland dessa finner vi inte minst arbetskraftsrörlighet, asylpolitik och ekonomiska åtstramningsåtgärder. Med stöd i EUs konstitutionella system bidrar dessa faktorer till en ojämlik maktfördelning mellan politiska aktörer (nationella regeringar, frivilligorganisationer, fackliga organisationer m.fl.) som på olika sätt är delaktiga i utvecklingen och underhållet av EU som integrationsprojekt.

Vår workshop kommer att utforska rättssociologiska mekanismer som driver EUs konstitutionella kris genom att fokusera på fyra ämnen: EUs asyl- och migrationskris, undanträngandet av den europeiska sociala dialogen, gränsöverskridande social dumpning och Brexit. Även om dessa materiella frågor vid första anblick inte framstår som tydligt relaterade till varandra bidrar de oavsett genom att påvisa EUs konstitutionella kris i på olika skalor. Utifrån det synsättet syftar vår workshop till att komplettera traditionella koncept och metodologier rörande EUs konstitutionella kris genom att bidra med nya infallsvinklar utifrån analys av olika socio-politisk praxis med sin grund i det integrationsprojekt som EU kan anses utgöra.

PUBLIKATIONER

Brexit: A Note on the EU's Interlegality

Reza Banakar, 2019, Transnationalisation and Legal Actors: Legitimacy in Question. Lemann Kristiansen, B., Mitkidis, K. & Munkholm, L. (red.). London: Routledge, Taylor & Francis Group, (Globalization: Law and Policy).

Law, Love and Responsibility: A Note on Solidarity in EU Law

Reza Banakar, 2018, Festskrift till Håkan Hydén. Banakar, R., Dahlstrand, K. & Ryberg Welander, L. (red.). Lund: Juristförlagen i Lund, s. 69-83

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten