Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Responses to Labour Exploitation in Sweden

Representations of Victims and Access to Justice

Projektets syfte är att förstå hur offer representeras när praktiker identifierar, kategoriserar och bemöter exploatering av migrantarbetare och i förlängningen vilken betydelse dessa representationer får för den faktiska tillgången till rättvisa för offer för arbetskraftsexploatering. Projektet förväntas få praktisk betydelse för de som arbetar med frågor om arbetskraftsexploatering och för migrantarbetare genom att öka medvetenheten om arbetskraftsexploatering. Utgångspunkten för studien är dels polisanmälningar om människohandel för tvångsarbete (2013-2020) och människoexploatering (2018-2020), dels intervjuer med myndighetspersoner och ideella organisationer som arbetar med arbetskraftsexploatering (t. ex. polisen, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, fackföreningar, frivilligorganisationer).

Forskningsprojektet är finansierat av Brottsoffermyndigheten 2021-2022.

Har du frågor kring studien vänligen kontakta den ansvariga forskaren:

Isabel Schoultz
046-222 88 11
isabel [dot] schoultz [at] soclaw [dot] lu [dot] se