Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socio-Legal Theory

Rättssociologisk forskning har stött på tre fundamentala utmaningar under de senaste tre decennierna. Den har kritiserats för att otillräckligt beakta rättsvetenskap, för att ha misslyckats att utveckla en god teoretisk grund och för att vara i otakt med den ökande globaliseringens och internationaliseringens inverkan på lag, stat och samhälle.

Det här projektet tar sig an dessa tre utmaningar från en metodologisk ståndpunkt. Det bemöter de två första påståendena genom att utreda hur rättssociologi har konceptualiserat rättvisa som en form av social erfarenhet och hur den teoretiskt förhåller sig till typer av normativitet. Projektet utforskar det tredje problemet, vilket uppkommit genom samhällets föränderliga natur, genom att belysa förflyttningen från den tidiga modernitetens industriella relationer till den sena modernitetens postindustriella förhållanden dominerade av informationsteknologi. Det frågar sig om rättssociologisk forskning i tillräcklig utsträckning omprövat dess teoretiska premisser gällande relationen mellan lag, stat och samhälle för att förstå de nya formerna av social och kulturell organisation som är specifik för 2000-talets globala samhällen.

 

Sidansvarig:

PUBLIKATIONER I URVAL

Law, Community and the 2011 London Riots
Reza Banakar & Lort Phillips, A., 2016 dec, I : Scandinavian Studies in Law. 62, s. 79-100

Law, Policy and Social Control Amidst Flux
Reza Banakar
, 2016 nov 15, Festskrift till Karsten Åström. Lund: Juristförlaget i Lund, s. 47 74 s. 3

Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity
Reza Banakar
, 2014, Springer. 292 s. (Law)

Law and Social Theory
Reza Banakar
(red.) & Travers, M. (red.), 2013, Hart Publishing Ltd. 400 s.

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten