Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bild på Håkan Hydén.

Håkan Hydén

Professor emeritus

Bild på Håkan Hydén.

Avtalet som rättsligt och socialt instrument

Författare

 • Karl Dahlstrand
 • Håkan Hydén

Redaktör

 • ida Nafstad
 • Isabel Schoultz

Summary, in Swedish

Detta kapitel behandlar ett rättsligt instrument, avtalet, utifrån ett empiriskt perspektiv. Syftet är tvåfaldigt; dels att lyfta fram en inom rättssociologin försummad regleringsform, dels att ge en bild av vilka forskningsuppgifter studiet av avtal kan föra med sig. Det finns väsentliga skillnader mellan avtal och lag som rättsliga instrument. Lag som bekant är föreskrivande och talar om vad som ska gälla i olika hänseenden, medan avtalet är mer flexibelt och etableras av parterna självaDessa egenskaper hos avtalet ger upphov till en rad intressanta forskningsuppgifter som ännu inte har studerats; förekomsten av avtal inom näringslivet, hur konflikter löses och vilken betydelse tillit har för uppkomsten av avtal, för att nämna några. Här ligger fältet således öppet på olika nivåer för den intresserade forskaren.
Vi vill också betona att avtalet som rättsligt och socialt instrument är relevant såväl utifrån den formella rätten som inom vardagslivets rätt och dess normer. Avtal återfinns således både i formella som informella sammanhang och i båda fallen kan man förenklat säga att avtalet möjliggör olika former av samarbeten och samverkan.

Avdelning/ar

 • Affärsrättsligt centrum vid Lunds Universitet, ACLU
 • Rättssociologiska institutionen

Publiceringsår

2020-01-10

Språk

Svenska

Sidor

307-325

Publikation/Tidskrift/Serie

Om rättssociologisk tillämpning

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Law and Society

Nyckelord

 • Normer
 • Rättssociologi
 • Civilrätt
 • Avtal
 • Kontrakt
 • Affärsrätt

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-44-13218-1