Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand

Universitetslektor

Karl Dahlstrand

ÅTERTRÄFF MED DÅTIDEN. EN RETROSPEKTIV ANALYS AV 1970-TALETS KRIMINALPOLITIK

Författare

 • Karl Dahlstrand

Redaktör

 • Karl Dahlstrand
 • Reza Banakar
 • Lotti Ryberg Welander

Summary, in Swedish

Kapitlet beskriver hur kritiken mot den straffrättsliga behandlingstanken formulerades av dåtidens radikala jurister och hur feministisk kritik mot av- och nedkriminalisingar på sexualbrottsområdet kom att forma ett kriminalpolitiskt perspektivskifte. Utgångspunkten är att 1970-talet utgör en kriminalpolitisk vändpunkt och att det därför är viktigt att återkommande reanalysera genom närläsningar av de centrala texterna för att förstå dagens situation. Den moderna svenska välfärdsstaten hade långtgående ambitioner att bryta med den traditionella straffrättens logik. I dess ställe presenterades radikala program som ville komma åt orsaken till kriminaliteten genom ett brett spektra av åtgärder. Varför övergavs denna proaktiva och sociala hållning som intuitivt kan upplevas som mer rättvis och effektiv och varför har istället kränkningsbegreppet blivit så centralt? Kapitlet är skriven utifrån ett rättssociologiskt perspektiv och knyter an främst till verk av Håkan Hydén och Hydéns beskrivning av spänningen mellan välfärdsrättens materiella innehåll med avvägningsnormer i centrum och den traditionella juridikens normrationella logik med pliktnormer i centrum.

Avdelning/ar

 • Rättssociologiska institutionen

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Sidor

121-147

Publikation/Tidskrift/Serie

Festskrift till Håkan Hydén

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Juristförlaget i Lund

Ämne

 • Law and Society

Nyckelord

 • Kriminalpolitik
 • Rättssociologi
 • Brottsoffer
 • Kränkning
 • Håkan Hydén
 • Rättssäkerhet
 • Straffrätt
 • Sexualbrott
 • 1970-talet

Status

Published

Projekt

 • Rättssociologisk undersökning om det allmänna rättsmedvetandet och brottsskadeersättningen. En uppföljning

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 9789154405756