Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Karl Dahlstrand

Karl Dahlstrand

Universitetslektor

Karl Dahlstrand

Rättens transcendens. Om skälighet inom avtalsrätten och relevansen av Rawls rättviseteori

Författare

 • Karl Dahlstrand

Redaktör

 • Henrik Rahm

Summary, in Swedish

Följande kapitel kommer att behandla avtalsrättens centrala generalklausul som gör det möjligt att jämka eller ogiltigförklara oskäliga avtalsvillkor. Paragrafen är omstridd och har tilldragit sig intresse då den öppnar upp för rättstillämparens skönsmässiga avgöranden – det inte finns några riktlinjer för vad som kan betecknas som oskäligt utöver den domstolspraxis som utvecklats. Det kan därmed vara svårt att förutse effekterna av ett avtal och generalklausulen har även tillämpats analogt inom andra rättsområden än avtalsrätten. Generalklausulen är därtill intressant ur flera moralfilosofiska, samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga perspektiv. I den följande framställningen kommer särskilt den analytiska filosofin och John Rawls rättviseteori att lyftas fram och diskuteras utifrån denna generalklausul.

Avdelning/ar

 • Rättssociologiska institutionen

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Sidor

39-64

Publikation/Tidskrift/Serie

Årsbok

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Vetenskapssocieteten i Lund

Ämne

 • Law and Society

Nyckelord

 • John Rawls
 • 36§ avtalslagen
 • avtalsrätt
 • skälighet
 • rättvisa
 • rättssociologi
 • allmän rättslära
 • analytisk filosofi
 • rättsfilosofi.

Status

Published

Projekt

 • Kränkningar i en digital kontext
 • Uppdragsavtal ungdomsstyrelsen

Forskningsgrupp

 • Kränkningar i en digital kontext

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0349-053X
 • ISBN: 978-91-980551-2-2