Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kriminolog och brottsutredare, Sara Blomqvist

Bild på Sara Blomqvist

Brott och straff engagerar. Det visar inte minst det höga söktrycket på Lunds universitets populära Kriminologiprogram. Här diskuterar studenter frågor som;  Är kriminalitet en livsstil? Hur fungerar kriminalvården och hur ser samspelet mellan sociala normer och rättsregler ut?  2013 tog alumnen Sara Blomqvist sin examen härifrån och kunde därmed börja titulera sig själv som kriminolog och numera även brottsutredare på Tullkriminalen.

Beskriv en vanlig dag på jobbet för dig.

-En vanlig måndag som brottsutredare på Tullkriminalen kan vara att det inkommit ett nytt ärende under helgen som tilldelats mig. Jag börjar med att läsa in mig på vad som föranlett att förundersökning inletts. Det kan vara alltifrån att en lastbil med smuggelsprit ertappats på Trelleborgsfärjan eller att en personbil med 200 gram kokain rullat in på Öresundsbron. Brotten vi sysslar med är enbart gränsöverskridande kriminalitet, såsom illegal införsel av något slag till vårt land. Jag läser därefter igenom förhör med misstänkta och går igenom beslag för att få en bild av bevisläget.

Hur kommer ärenden till er kännedom?

-Det är Tullverkets gränsskydd som påträffar illegalt gods för det mesta och utför initiala åtgärder såsom att ta narkotika eller annan potentiell bevisning i beslag. De genomför gripanden samt håller förhör med misstänkta och tar den första kontakten med åklagare i det fall de misstänkta anses behöva anhållas. När åklagare tagit beslut om anhållande transporteras de misstänkta till arrest och ärendet lämnas över till oss på Tullkriminalen för vidare utredning.

Beskriv dina uppgifter som brottsutredare.

-En utredares uppgift är att efter direktiv från åklagare se till att utredningen blir så robust att den kan stå sig i en rättsprocess. Att hålla utförliga förhör med misstänkta och vittnen, att analysera innehåll i mobiltelefoner och annan elektronik såsom sms, mail, samtal och bilder samt kartlägga misstänkta på sociala medier, att gå igenom bevisbeslag såsom hotellkvitton, flygbiljetter, spår i form av fingeravtryck eller DNA som påträffats på brottsplatsen (vanligtvis i fordon, på eller i anslutning till narkotika eller emballage) detta för att bygga upp en hypotes om hur brottet gått till som ska prövas i kombination med förför av  misstänkta och som sedan ska läggas fram i rätten.

-Det låter väldigt ”CSI” att kartlägga misstänkta personer på sociala medier, säkra DNA spår och fingeravtryck. Är det lika spännande som det låter?

-Det är ett otroligt spännande jobb, kanske mycket för att de flesta ärenden vi på ”Tullkrim” arbetar med är av hög dignitet. Kravet på ett vackert utfört utredningsarbete blir högt när det är många fängelseår på spel. Man måste vara medveten om allvaret och hålla på sin objektivitet. Det är inte här i utredningsskedet vi dömer folk, den frågan är upp till rätten att besvara. Arbetet är nog lika spännande som det låter, men precis som med alla jobb så blir de mindre ”sexiga” med tiden. Då är det viktigt att ha ett gott arbetslag, att uppskatta de bästa bitarna av jobbet, fortsätta vara nyfiken och att försöka utvecklas i sin utredarroll. En utredare ska ju inte veta allt, men hon eller han ska alltid ha inställningen att det går att ta reda på. 
 

Text: Helga Heun

Om Tullkriminalen

Tullkriminalen (Tullkriminalenheten) är en verksamhetsgren inom Tullverket motsvarande polisens kriminalpolis. De utreder grov organiserad brottslighet samt bedriver spanings- och underrättelseverksamhet. Vid Tullkriminalen tjänstgör tullinspektörer som brottsutredare, analytiker, spanare, tjänstemän som utför insatser gällande tvångsmedel, m.fl.

Det är också Tullkriminalen som sköter Tullverkets användning av hemliga tvångsmedel (hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK), hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK) samt hemlig kameraövervakning (HKÖ). Inom organisationen finns också sektioner vilka arbetar med informatörshantering (källdrivning). Spaningstekniker är specialister med uppgift att förstärka de ordinarie spaningsgrupperna i den operativa verksamheten.

Källa: Wikipedia