Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lena Svenaeus

Filosofie doktor

Forskningsområden

  • Diskrimineringslagstiftningens roll i samhället
  • Fackförbundens arbete för att förebygga diskriminering
  • Normer i rättsliga bedömningar av olyckor inom vården

Pågående forskning

Forskningen rör diskrimineringslagstiftningen och dess konsekvenser ur ett rättssociologiskt perspektiv med beaktande av de internationella konventioner och de EU-rättsliga bestämmelser som finns om diskriminering. Ett fokusområde är lönediskriminering, ett annat Diskrimineringsombudsmannens (DO) tillsyn över diskrimineringslagen. I analysen av DOs arbetsmetoder och resultat är frågeställningar kring ”access to justice” för diskrimineringsoffer centrala. Pågående forskning innefattar också analys av fackförbundens och antidiskrimineringsbyråernas arbete för att främja likabehandling. I det senare projektet är syftet är att publicera en handbok om aktiva åtgärder.

Sjukvården är en hierarkisk organisation där vissa yrken, t.ex. sjuksköterskans, traditionellt är kvinnodominerade. Påverkar plats i hierarkin i kombination med kön fördelningen av skuld och ansvar när det blir ett rättsligt efterspel till olyckshändelser inom vården? Lena Svenaeus intresserar sig för denna fråga, som rör likhet inför lagen men även normerna kring den straffkultur som präglar vårt sjukvårdssystem till förfång för patientsäkerheten.

 

Publikationer i urval

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Lena Svenaeus
E-post: lena [dot] svenaeus [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Forskare

Rättssociologiska institutionen

31

Lena Svenaeus är arbetsrättsjurist med domarbakgrund och har bland annat haft tjänster som Jämställdhetsombudsman (JämO) och chef för Statens haverikommission.

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten