Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lena Svenaeus

Filosofie doktor

Forskningsområden

  • Diskrimineringslagstiftningens roll i samhället
  • Människa-teknik-organisation
  • Normer vid utredning av olyckor inom vården - patienters säkerhet och anställdas ansvar

Pågående forskning

Forskningsprojektets syfte är att belysa det inflytande som arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivarorganisationer och fackförbund, haft på utformning och tillämpning av diskrimineringsskyddet för kvinnor i lag och kollektivavtal.

I lagstiftningssammanhang  är "arbetsmarknadens parters värderingar" ett etablerat begrepp. Lena Svenaeus intresserar sig för dessa värderingars innehåll och funktion under en tidsperiod som sträcker sig från 1950 till 2009. Särskild fokus ligger på hur olika typer av normkollisioner har lösts när anpassning krävts till internationella konventioner om kvinnors rättigheter.

Det handlar om införandet av principerna i 1951 års ILO-konvention nr 100 om lika lön för likvärdigt arbete, vidare om normerna i FNs Kvinnokonvention i relation till 1980 års lag om jämställdhet mellan kvinnor och män och slutligen om "mötet" mellan den kollektiva arbetsrätten och EU-rättens individperspektiv.    

Publikationer i urval

Publikationer

Lena Svenaeus
E-post: lena [dot] svenaeus [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Forskare

Rättssociologiska institutionen

31

Lena Svenaeus är arbetsrättsjurist med domarbakgrund och har bland annat haft tjänster som Jämställdhetsombudsman (JämO) och chef för Statens haverikommission.

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten