Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Måns Svensson

Måns Svensson

Universitetslektor (tjänstledig)

Måns Svensson

Nya arbetsmiljöplanen inte långsiktigt hållbar

Författare

 • Maria Albin
 • Mats Bohgard
 • Kristina Jakobsson
 • Måns Svensson

Summary, in English

Globalisering, ny teknologi och demografiska förändringar innebär genomgripande förändringar av arbetsmiljö och arbetsorganisation. Om arbetsmiljöpolitiken då inte är tydlig och viljeinriktad finns en påtaglig risk för ett polariserat arbetsliv, där de som kan välja mellan olika arbetsgivare får en god och utvecklande arbetsmiljö, medan de andra riskerar att bli hänvisade till förhållanden där inte ens arbetsmiljölagens minimikrav efterlevs. Det snedvrider konkurrensen, och ger negativa spiraler

vad gäller arbetsmiljö, arbetsrelaterad ohälsa och gap i hälsa mellan olika grupper i samhället.

Avdelning/ar

 • Avdelningen för arbets- och miljömedicin
 • Ergonomi och aerosolteknologi
 • Centre for Work, Technology and Social Change (WTS)
 • EpiHealth: Epidemiology for Health
 • NanoLund: Center for Nanoscience

Publiceringsår

2010-11-26

Språk

Svenska

Sidor

1-2

Publikation/Tidskrift/Serie

Bulletin från Arbets- och miljömedicin Syd och Yrkes- och miljödermatologi, Malmö

Dokumenttyp

Tidningsartikel

Förlag

Centrum för Yrkes- och Miljömedicin Syd

Ämne

 • Environmental Health and Occupational Health

Nyckelord

 • arbetsmiljö
 • arbetsliv
 • arbetsrelaterad ohälsa

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 2000-3633