Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Patrik Olsson porträttfoto

Patrik Olsson

Universitetslektor

Patrik Olsson porträttfoto

Legal Ideals and Normative Realities : A case study of children's rights and child labor activity in Paraguay

Författare

 • Patrik Olsson

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Denna doktorsavhandling i Rättssociologi handlar om barns rättigheter och barnarbete i Paraguay. Problematiken kring barnarbete i Paraguay är central för avhandlingen och författaren har undersökt samt beskrivit de rättsliga ideal som är tänkta att upprätthålla och stärka det rättsliga skyddet för barns rättigheter. De rättsliga idealen kontrasteras sedemera mot den normativa realiteten som många barnarbete arbetar och lever i för att se huruvida de rättsliga idealen omsatts till praktiken eller ej.Diskrepansen mellan de rättsliga idealen och den normativa realiteten för flertalet barn i Paraguay visar på att barns rättigheter har en låg prioritet för landets regering i relation till de åtgärder som gjorts för att förbättra situationen.Lagar som berör barns rättigheter har degenererats och blivit endast en symbol som förmodligen inte kommer att i praktiken utövas då de inte äger en tillräcklig betydelse bland beslutsfattare och politiker. Den generella rättssociologiska situationen avslöjar att lagen endast är till för ett fåtal privilegierade i det Paraguayska samhället som besitter resurser eller kunskap att använda sig utav den. För de socio-ekonomiskt utsatta grupperna i samhället fungerar sällan det rättsliga skyddet då de saknar möjligheter eller kunskap att tillgodogöra sig sina rättigheter.Fattigdom är en av de mest inflytesrika faktorerna för uppkomsten och existensen av barnarbete och fattigdom genereras i sin tur av systemvillkoren, som under decennier har missgynnat fattiga människor och följaktligen också deras barn.De rådande systemvillkoren är fortfarande starkt influerade av de tidigare normsystemet som etablerades under diktaturåren i Paraguay och de nya demokratibaserade normerna och värdena har stora problem att göra sig gällande. Ett stort antal barn tvingas arbeta från en tidig ålder för att bidra till familjeförsörjningen och deras arbetskraft exploateras ekonomiskt på olika sätt.

Avdelning/ar

 • Rättssociologiska institutionen

Publiceringsår

2003

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Studies in Sociology of Law

Volym

19

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Law and Society

Nyckelord

 • deficient infrastructure.
 • exploitation
 • social injustice
 • social inequality
 • poverty
 • child soldiers
 • rural poverty
 • urban poverty
 • system conditions
 • will
 • values
 • norms
 • socio-legal
 • Paraguay
 • UNCRC
 • normative reality
 • legal ideals
 • Child labor
 • children's rights
 • Sociology of labour
 • sociology of enterprise
 • Juvenile law
 • Arbetslivssociologi
 • företagssociologi
 • Rätt rörande minderåriga

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1403-7246
 • ISBN: 91-7267-155-6
 • ISRN: LUSADG/SARS--03/1027--SE

Försvarsdatum

26 september 2003

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Carolinasalen, Kungshuset, Lund University

Opponent

 • Walter Dekeseredy