Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bild på Rustam

Rustamjon Urinboyev

Docent

Bild på Rustam

Migrantarbetare inom jordbruket – arbetsmiljö och arbetsvillkor

Författare

 • Måns Svensson
 • Anders Wigerfelt
 • Rustamjon Urinboyev
 • Ulla Nilsson
 • Margareta Littorin
 • Peter Lundqvist
 • Birgitta Nyström
 • Annamaria Westregård
 • Mats Bohgard
 • Johanna Alkan Olsson
 • Maria Albin

Summary, in Swedish

I såväl media som inom myndigheter och organisationer har det under de senaste åren i allt högre grad uppmärksammats att migrerande arbetskraft inom jordbruket/den gröna näringen eventuellt används på ett sätt som kan strida mot arbetsrättsliga och sociala regleringar.Avsikten med föreliggande studie är framförallt att sammanställa den forskning som finns avseende olika arbetslivs- och arbetsmiljöaspekter på migrantarbete inom den gröna näringen med fokus på säsongsarbete. Relevant forskning på området har sökts i olika databaser; och av en uppföljning av referenslistor i artiklar och böcker. På grund av den flerdimensionella problematiken kring migrantarbetet inom den gröna sektorn har en mångdisciplinär forskargrupp satts samman för studien. Redan på ett tidigt stadium stod det emellertid klart att det inte existerar någon mer omfattande svensk forskning på området vilket innebär att mycket av de resonemang som förs i den här skriften vilar på internationella erfarenheter.Det finns god grund i den internationella forskningen och genom intervjuer med representanter för svenska organisationer och myndigheter att anta att många migrantarbetare inom den gröna näringen i Sverige lever och arbetar under oacceptabla förhållanden - bortom rättslig kontroll och insyn. Det handlar bland annat om undermåliga bostäder och bristande hygien, ökad olycksrisk, exponering för hälsovådliga kemikalier, ergonomiska problem, risk för hot och våld, diskriminering, trakasserier, brist på stöd från samhället såsom sjukvård och rättshjälp, långa arbetstider och låg lön.Det faktum att problematiken potentiellt är svårartad gör att kunskapsbristen i Sverige blir särskilt allvarlig – ny och fördjupad forskning behövs. Dessutom torde behovet av insatser från myndigheter och organisationer vara stort.

Avdelning/ar

 • EpiHealth: Epidemiology for Health
 • Centre for Work, Technology and Social Change (WTS)
 • Centre for Work Environment and Leadership
 • Rättssociologiska institutionen
 • Avdelningen för arbets- och miljömedicin
 • Juridiska institutionen
 • Affärsrättsligt centrum vid Lunds Universitet, ACLU
 • Institutionen för handelsrätt
 • Ergonomi och aerosolteknologi
 • Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Arbetsliv i omvandling

Volym

1

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Lund University (Media-Tryck)

Ämne

 • Other Medical Sciences not elsewhere specified
 • Other Agricultural Sciences
 • Law
 • Sociology

Nyckelord

 • pesticides
 • health
 • human rights
 • agricultural laborers
 • foreign workers
 • seasonal labor
 • agriculture
 • work environment
 • lantarbetare
 • jordbruk
 • säsongsarbete
 • utländsk arbetskraft
 • gästarbetare
 • arbetsmiljö

Aktiv

Published

Projekt

 • Lund Human Rights Research Hub

Forskningsgrupp

 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1404-8426
 • ISBN: 9789187521034