Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Staffan Michelson

Filosofie doktor

Forskningsområden

  • Miljörättens civila aspekter
  • Avtalet som drivkraft och rättsmedel för hållbar utveckling
  • Egendomsrättigheter i ett hållbarhetsperspektiv


Pågående forskning

Forskningen handlar om den funktionella, direkta och indirekta miljöpåverkan av egendomsrättigheter, avtalsrättsliga och andra privaträttsliga institut.

Syftet är att skapa grund för en analysmodell som kan granska hur civila drivkrafter och rättsmedel påverkar ett uppnående av FNs hållbarhetsmål, jämfört med förvaltningsrättsliga och straffrättsliga regelsystem. Kan de civila drivkrafterna fungera som operationella alternativ och komplement till de intervenerande regelsystemen?

Publikationer i urval

  • Vatten, Natur och Kultur 2007
  • Att processa i tvistemål, Jure 2011
  • Skadeberäkning vid miljöskada Svensk Juristtidning 1989 s. 721

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Senaste
Alla

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Staffan Michelson
E-post: staffan [dot] michelson [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Doktorand

Rättssociologiska institutionen

31

Gästforskare

Rättssociologiska institutionen

31

Staffan Michelson har under mer än 35 år arbetat som advokat med särskilt intresse för miljörätt från ett civilt perspektiv och har ägnat en stor del av yrkeslivet åt konflikthantering i civilrättsliga och miljörättsliga sammanhang.

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten