Barnkonventionen, barns rätt och global hälsa

Grundnivå | Höstterminen | Halvfart (Distanskurs)

RÄSE01, Barnkonventionen, barns rätt och global hälsa, 7,5 högskolepoäng

  • Höstterminen 2021 ges kursen som fristående kurs på distans.
  • RÄSE01 ges på engelska.

Kursen The UN Convention of the Rights of the Child, Children´s Rights, and Global Health (RÄSE01) ger grundläggande kunskap om barnkonventionens innehåll och global hälsa och diskuterar samspelet mellan barnkonventionen och global hälsa. Kursen ger underlag och förutsättningar för att konstruktivt och kritiskt kunna reflektera över samspelet mellan global hälsa, barnkonventionen och olika internationella och nationella normstödjande strukturer. Vidare diskuterar kursen betydelsen av barnkonventionen för utvecklingen av barns rättigheter och levnadsvillkor, policys, strategier och lagar.

Kursen examineras genom en individuell, skriftlig inlämningsuppgift och en muntlig presentation

 

Kursplan för RÄSE01 (PDF, ny flik)