Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Examensarbete för kandidatexamen (RÄSK02)

Kandidatkurs. 30 hp. VT
RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng

Delkurs 1 – Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, 15 hp.

Delkursen syftar till att ge en god inblick i aktuella nationella och internationella rätts- och samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Under delkursen studeras såväl klassiska rättssociologiska verk som samtida forskningsrapporter genom att fokusera på frågor om både rättssociologins betydelse för samhällsutveckling och samhällsutvecklingens betydelse för rättssociologin. Genom att diskutera samtida händelser mot bakgrund av rättssociologiska frågeställningar tränas studenten i att utveckla en rättssociologisk betraktelse av omvärlden.

Under kursen ges studenten möjlighet att fördjupa sina kunskaper och förmågor i informationssökning och informationshantering, varvid vikten av att värdera och kritiskt granska information behandlas mot bakgrund av aktuella samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Delkurs 2 – Examensarbete, 15 hp, består av ett självständigt arbete som genomförs självständigt eller i grupp om högst två studenter. Arbetet sker under handledning av en, eller möjligtvis flera, handledare med särskild kunskap inom det område arbetet genomförs. Examensarbetet avslutas vid ett offentligt seminarium under vilket studenten både försvarar sitt arbete och opponerar på en annan students arbete. I samband med seminariet ska studenten överlämna en skriftlig sammanställning över den genomförda opponeringen.


Kursplan

Litteratur VT20

 

Sidansvarig:

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten