Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rätten, samhället och korruption (RÄSN11)

Avancerad nivå. 7,5 hp. HT20. Sista ansökningsdatum 15 april.
RÄSN11, Rätten, samhället och korruption, 7,5 högskolepoäng

Kursen ges på engelska

Korruption är ett svårfångat begrepp som behöver studeras och förstås urmultidisciplinära perspektiv. Med denna uppfattning som grund syftar kursen till attintroducera studenterna för globala och tvärvetenskapliga perspektiv på området förkorruptions-, och antikorruptionsstudier. Mer specifikt undersöker den uppkomsten,förklaringen, fortlevnaden och närvaron av korruptionen ur olikasamhällsvetenskapliga perspektiv, genom att ta upp allmänt förekommandeteoretiska, empiriska och metodologiska frågor och debatter.

 

Kursen är indelad i följande fyra delar / teman:

1. Introduktion till globala indikatorer för korruption, rättsstat och samhällsstyrningsamt deras konsekvenser för förståelse av juridik, utveckling och social förändring

2. Multidisciplinära strategier och teoretiska perspektiv för korruption

3. Metodologiska och etiska frågor i korruptions-och antikorruptionsstudier

4. Inblickar från fältforskning

 

Kursplan

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten