Rättssociologi: Fortsättningskurs. Distanskurs

Grundnivå | Höstterminen | Halvfart

RÄSA27, Rättssociologi: Fortsättningskurs. Distanskurs, 30 högskolepoäng

  • Börjar på höstterminen som distanskurs och går på halvfart under två terminer.
  • Kursen är helt nätbaserat och har inga träffar i Lund.

Fortsättningskursen i rättssociologi ger dig fördjupad förståelse för och kunskap om det rättssociologiska kunskapsområdet. Kursen består av tre delkurser, indelade i moment.

Första delkursen ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp och betydelse för rätten och samhället mot bakgrund av skilda rätts- och vetenskapsteoretiska inriktningar.

I den andra delkursen fördjupar du dig i samhällsvetenskapliga teorier med fokus på rättssociologiska klassiker, samt fördjupade studier av metoder inom samhälls- och rättsvetenskap. Särskilt fokus läggs på rättssociologin förhållande till det omgivande samhällets styrning och reglering.

Avslutningsvis gör du ett vetenskapligt arbete i form av en utvärdering av en praktisk verksamhet, en samhällsföreteelse eller något liknande.

 

Kursplan för RÄSA27 (PDF, ny flik)

Litteraturlistan är ännu inte fastställd