Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rättssociologi: Fortsättningskurs. Distanskurs

Grundnivå | Höstterminen | Halvfart

RÄSA27, Rättssociologi: Fortsättningskurs. Distanskurs, 30 högskolepoäng

  • Börjar på höstterminen som distanskurs och går på halvfart under två terminer.
  • Kursen är helt nätbaserat och har inga träffar i Lund.

Fortsättningskursen i rättssociologi ger dig fördjupad förståelse för och kunskap om det rättssociologiska kunskapsområdet. Kursen består av tre delkurser, indelade i moment.

Första delkursen ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp och betydelse för rätten och samhället mot bakgrund av skilda rätts- och vetenskapsteoretiska inriktningar.

I den andra delkursen fördjupar du dig i samhällsvetenskapliga teorier med fokus på rättssociologiska klassiker, samt fördjupade studier av metoder inom samhälls- och rättsvetenskap. Särskilt fokus läggs på rättssociologin förhållande till det omgivande samhällets styrning och reglering.

Avslutningsvis gör du ett vetenskapligt arbete i form av en utvärdering av en praktisk verksamhet, en samhällsföreteelse eller något liknande.

 

Kursplan för RÄSA27 (PDF, ny flik)

Litteraturlistan för RÄSA27 höstterminen 2021 (PDF, ny flik)