Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kriminologiprogrammet

Ett samarbete mellan Sociologiska institutionen och Rättsociologiska institutionen. Start varje höst.
SGKRI Kandidatprogram i kriminologi 180 högskolepoäng.

Foto på gående par som möter korsande cylist av Johan Persson.

Hur ser samspelet mellan sociala normer och rättsregler ut? Är kriminalitet en livsstil? Hur fungerar kriminalvården?

Kriminologiprogrammet är ett samarbete mellan Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen och startar varje hösttermin.
Till Sociologiska institutionens webbplats.
 

Kriminella livsstilar, normer och rättsregler

Under utbildningen kommer du att vara med och diskutera varför nya lagar stiftas och befintliga lagar görs om. Får våra lagar de avsedda effekterna?

Hur fungerar normer och rättsregler (till exempel lagar) i skolan, i familjen, på arbetsplatsen och i samhället?

Våld, brottsoffer och rädsla för brott, kriminella livsstilar, ekonomisk brottslighet, straff- och behandlingsinstitutioner, poliser och polisväsendet är exempel på teman som tas upp.

Teori och praktik

Både teoretiska och praktiska moment ingår i utbildningen. Du ges även möjligheter till utlandsstudier inom programmets ramar. Läs Majas berättelse om sin praktik.

Kandidat med valbart huvudområde

Programmet leder till en kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde: sociologi eller rättssociologi. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på avancerad nivå inom respektive huvudområde.

Läs mer om våra ämnen sociologi och rättssociologi på sidan Valbara huvudområden.

Sex terminer heltid leder till en kandidat.

Programmet omfattar 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års heltidsstudier. Utbildningen leder till en kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde sociologi eller rättssociologi och ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå).

Möjligheten att välja huvudområde inom kriminologiprogrammet och utrymmet för valbara och valfria kurser, ger dig möjligheter att skapa egna unika nischer inom det arbets- och forskningsområde utbildningen fokuserar på. Under hela utbildningen får du träffa representanter från olika organisationer på den tilltänka arbetsmarknaden.

Kan även komplettera med andra ämnen

Det finns också ett visst utrymme att fritt välja ämnen som man vill komplettera det förutbestämda programinnehållet med. Då kan man t.ex. läsa psykologi, pedagogik, statsvetenskap, mänskliga rättigheter, kommunikation, socialt arbete eller något annat som är relevant för ett område som man är särskilt intresserad av.

Teman och frågor som tas upp

Utbildningen behandlar ett antal aktuella kriminologiska problem och fenomen som förankras i forskning på området. Teman som tas upp är t.ex. kriminella livsstilar, våld, brottsoffer, rädsla för brott, ekonomisk brottslighet, straff- och behandlingsinstitutioner, poliser och polisväsendet. Vidare diskuteras centrala rättssociologiska frågeställningar som vilka funktioner normer och rättsregler vi har i familjen, i skolan, på arbetsplatsen och i samhället. Man diskuterar också vilka förhållanden som leder till att nya lagar stiftas eller att befintliga lagar reformeras, samt om lagar efterlevs och får avsedda effekter.

Information om varje termin

Kandidatprogammet innefattar sex terminer. Mer information om varje termin för sig hittar du på vår översikt och i menyn.
 

Antagningsstatistik för programmet

Se vår sida Antagningstatistik och mer om programmet
 

Utbildningsplan, kursplaner, litteratur, schema

Utbildningsplan, gäller från och med hösttermin 2018 (PDF, 172 kB, nytt fönster)

Kursplaner, litteraturlistor och scheman hittar du under respektive termin, se sidan Översikt termin för termin
 

Sök programmet som startar varje höst

 

 

Kriminologiprogrammet är ett samarbete mellan Sociologen och Rättssociologen. Till Sociologiska institutionens webbplats.

Sidansvarig:

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten