Utbildningens innehåll

Sex terminer heltidsstudier leder till en kandidatexamen.

Kandidatprogrammet i kriminologi omfattar 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års heltidsstudier. Utbildningen leder till en kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde sociologi eller rättssociologi och ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå).

Välja huvudämne och komplettera med andra ämnen

Programmet leder till en kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde inom sociologi eller rättssociologi. Utbildningen ger därmed behörighet till vidare studier på avancerad nivå inom respektive huvudområde.

Läs mer om våra ämnen sociologi och rättssociologi på sidan Valbara huvudområden.

Du får också möjlighet att komplettera programinnehållet med kurser i andra ämnen. Du kan exempelvis läsa psykologi, pedagogik, statsvetenskap, mänskliga rättigheter, kommunikation, socialt arbete eller någon annan relevant kurs.

Terminsöversikt