Termin 4

Vårtermin

Kriminologiprogrammets fjärde termin består av två moment: 1) Straffrätt för samhällsvetare, 15 hp (RÄSA34), 2) En valbar kurs

Termin 4 består av två moment:


1) Straffrätt för samhällsvetare, 15 hp (RÄSA34). Kursen är obligatorisk för programmet och ger dig en övergripande bild av brottslighet, kriminalpolitikens och straffrättens syften och medel samt straffsystemets uppbyggnad och grundläggande principer avseende straffrättsliga bestämmelser och påföljder. Den ger också kunskap om, och förmåga att, tillämpa straffrättens grundbegrepp och grundläggande principer samt insikter i straffrättens ansvarslära och straffprocessen. Kursen examineras genom salstenta, hemtenta och obligatoriska seminarier. Kursen omfattar 15 hp och ges på halvfart under hela terminen.

Kursplan för RÄSA34 (PDF, ny flik)

Litteraturlista för RÄSA34 vårterminen 2021 (PDF, ny flik)

2) Parallellt med kursen i straffrätt, läser du en valbar kurs om 15 hp som ger möjlighet till breddning inom det kriminologiska intresseområdet. Det kan till exempel vara en kurs i socialt arbete, psykologi eller genusvetenskap som ger perspektiv på det kriminologiska fältet. Vilka kurser du kan välja mellan varierar från termin till termin.