Termin 6

Vårtermin

Kriminologiprogrammets sjätte termin.

Termin 6 läser du en kandidatkurs i det ämne som du valt som huvudområde för din examen (sociologi eller rättssociologi). Kandidatkursen är en fördjupning och specialisering i förhållande till samtliga tidigare terminer. Kursen avslutas med ett examensarbete (kandidatuppsats 15hp).

Sociologi

Sociologi: Kandidatkurs, 30 hp (SOCK04)

För att se schema, litteratur och kursplan gå till presentationssidan för kursen på Sociologiska institutionens webbplats soc.lu.se.

Rättssociologi

Examensarbete för kandidatexamen, 30 hp (RÄSK02)

Se schema, litteratur och kursplan på presentationssidan för kursen här på Rättssociologens webbplats.