Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Minor Field Studies

Stipendier för fältstudier i utvecklingsländer

Sida ger genom sitt Minor Field Study-program yngre, u-landsintresserade studenter möjlighet att tillbringa ett par månader i ett u-land för att utföra en mindre fältstudie. Syftet med programmet är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos svenska universitet och högskolor, som är viktiga samarbetspartners för Sida inom det internationella utvecklingssamarbetet.

Institutioner vid LU får anslag från Sida för att förmedla MFS. Stipendierna bör helst inriktas på områdena mänskliga rättigheter och befolkningsfrågor.

Resestipendiet är avsett för en mindre fältstudie under 8-10 veckor som underlag för en C- alt- D-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå.

Arbetsinriktningen på din studie ska ha utvecklingsrelevans; dvs på något sätt beröra frågor som svenskt båståndsamarbete arbetar med; fattigdom och ekonomisk utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och undersektorer inom de övergripande målen som tex hälsa och HIV/AIDS, utbildning, urban utveckling, miljöfrågor, konflikthantering, se mer på SIDA. Rättssociologiska institutionen kan erbjuda kontaktpersoner i fält i flertalet länder under förutsättning att din studie är relevant för deras arbete. Vi är framförallt intresserade av uppsatser som handlar om demokrati- och rättighetsfrågor.

Gå till UBV's hemsida

En annan webbplats där du kan se information om bistånds- och utvecklingsfrågor är Globalportalen.

Ansökningsdagar
HT: 1 oktober
VT: 1 mars

Ansökan till MFS-stipendium skickas, efter personligt samtal om detta, till:

Studierektor vid Rättssociologiska institutionen Anna Sonander
E-post: Anna [dot] Sonander [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Kontakta

Anna Sonander
Mottagningstid: Enligt överenskommelse.
Telefon: 046-222 69 35
E-post: Anna [dot] Sonander [at] soclaw [dot] lu [dot] se