Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Minor Field Studies

Stipendier för fältstudier i utvecklingsländer

Sidas Minor Field Study-program riktar sig till studenter som är i slutet av sin utbildning och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor. Stipendiet möjliggör ett par månaders vistelse i ett låg- eller medelinkomstlandland för att utföra en mindre fältstudie.

Institutioner vid Lunds Universitet får anslag från Sida för att förmedla MFS. Stipendierna bör helst inriktas på områdena mänskliga rättigheter och befolkningsfrågor. Syftet med programmet är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos svenska universitet och högskolor, som är viktiga samarbetspartners för Sida inom det internationella utvecklingssamarbetet.

Resestipendiet är avsett för en mindre fältstudie under 8-10 veckor som underlag för en C- alt- D-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå.

Arbetsinriktningen på din studie ska ha utvecklingsrelevans; dvs på något sätt beröra frågor som svenskt biståndssamarbete arbetar med; fattigdom och ekonomisk utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och undersektorer inom de övergripande målen som till exempel hälsa och HIV/AIDS, utbildning, urban utveckling, miljöfrågor, konflikthantering, se mer på SIDA. Rättssociologiska institutionen kan erbjuda kontaktpersoner i fält i flertalet länder under förutsättning att din studie är relevant för deras arbete. Vi är framförallt intresserade av uppsatser som handlar om demokrati- och rättighetsfrågor.

Information om ansökningsperioder och hur du ansöker finns på lu.se

Ansökan till MFS-stipendium skickas, efter personligt samtal om detta, till:

Studierektor vid Rättssociologiska institutionen Anna Sonander
E-post: Anna [dot] Sonander [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Kontakta

Anna Sonander
Mottagningstid: Enligt överenskommelse.
Telefon: 046-222 69 35
E-post: Anna [dot] Sonander [at] soclaw [dot] lu [dot] se