Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Studentinflytande

Lika rättigheter och möjligheter
På Rättssociologiska institutionen är ambitionen att studenter och personal ska spegla omvärlden. Vår ambition är att ta tillvara på den mångfald av olika erfarenheter och bakgrunder som finns för att berika utbildning och forskning i ämnet rättssociologi.

Alla ska ha lika möjligheter att mötas och bemötas på Rättssociologiska institutionen utifrån sina egna individuella egenskaper och förutsättningar. Att slå vakt om alla människors lika värde ger möjligheter för alla att utvecklas efter sin egen förmåga och sina egna val.

Här jobbar vi målinriktat och kontinuerligt för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen skall innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder för den som deltar i eller söker till utbildningen eller verksamheten och för att förebygga och förhindra diskriminering och repressalier revideras årligen.

Jämställdhetsarbetet på Rättssociologiska institutionen utgår ifrån en arbetsgrupp för jämställdhet samt dessa aktuella dokument:

Se vem som ingår i arbetsgruppen samt vilka dokument som arbetet vilar på under fliken Om (Jämställdhet och lika villkor)

 

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen från 1 januari 2009 reglererar studenternas lika möjligheter och rättigheter. Åtgärder ska vidtas i enlighet med denna lag för att förebygga och förhindra att den som deltar i eller söker till utbildningen utsätts för diskriminering eller repressalier.
 

Dina rättigheter

Rättighetslistan (pdf) för Lunds universitets studenter innehåller rättigheter och skyldigheter som har att göra med behörighet och urval, studiemiljö, kursplaner och schema, prov och examination, examensarbeten och kursvärdering. Syftet med listan är att underlätta för dig att genomföra dina studier. Mer om rättigheter och skyldigheter som student.
 

Studentombud

Ibland blir studenter orättvist eller kränkande behandlade av universitetet eller av dess anställda. Olika former av trakasserier och diskriminering kan förekomma. Vid sådana situationer finns Studentombudet till din hjälp. På studentombudet.se hittar du mer information om vilken hjälp du kan få. Tveka inte att ta kontakt.
 

Funktionsnedsättning

Alla studenter har rätt att få undervisning av hög kvalitet och en bra studiemiljö.

För den som har någon form av funktionsnedsättning finns olika former av stöd.

Välkommen att höra av dig till Pedagogiskt stöd/ Avdelningen Studiestöd och vägledning för att diskutera ditt behov av pedagogiska stödåtgärder.

Vår kontaktperson är:

Christel Berg
samordnare, Pedagogiskt stöd,
Rumsnr: 108A, Hs 13
Tel: 046-222 34 90
christel [dot] berg [at] stu [dot] lu [dot] se

Läs mer om pedagogiskt stöd på Lunds universitets centrala sidor.

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten