Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Per Wickenberg

Per Wickenberg

Seniorprofessor

Per Wickenberg

Normstödjande strukturer : Miljötematiken börjar slå rot i skolan

Norm Supporting Structures : The Environmental Theme Begins to take Root in Schools

Författare

 • Per Wickenberg

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

I december 1990 antog riksdagen i Sverige ett miljötillägg i skollagens s k portalparagraf: "Var och en som verkar inom skolan skall främja? respekt för vår gemensamma miljö." Alltså: Alla som verkar i skolan ska nu ta sig an den nya miljötematiken i samhället. Strax därefter tillsatte regeringen en ny läroplanskommitté med ett tydligt miljöuppdrag.I juni 1992, vid FN:s stora världsmiljömöte UNCED i Rio de Janeiro, antogs handlingsprogrammet Agenda 21 om en hållbar utveckling. Utbildning utgör ett väsentligt inslag i Agenda 21.På lokal nivå i Sverige har efterhand ett allt starkare miljöengagemang vuxit fram.Vad sker när dessa tre påverkansströmmar möts i skolan? Avhandlingen behandlar mötet mellan dessa påverkansprocesser och analyserar skeendet framför allt utifrån konkreta fallstudier av ?avancerad praktik? mellan 1993-99. Vilken roll kan eldsjälar och normstödjande strukturer spela i sammanhanget?

Avdelning/ar

 • Rättssociologiska institutionen

Publiceringsår

1999

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Studies in Sociology of Law

Volym

No 5

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Law and Society

Nyckelord

 • schools
 • environmental education
 • lifeworld
 • very dedicated actors (souls of fire)
 • environment
 • sustainable development
 • advanced practice
 • system
 • phronesis
 • normative action
 • norm supporting structures
 • law
 • sociology of law
 • Sociology
 • act on education
 • learning for sustainability
 • norm
 • teachers
 • Agenda 21
 • Sociologi
 • rättssociologiska enheten

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1403-7246
 • ISBN: 91-89078-78-0
 • ISRN: LUSADG/SARS--99/1020--SE

Försvarsdatum

21 maj 1999

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Carolinasalen, Kungshuset, 14.15

Opponent

 • Hanne Petersen (Professor)