Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund
Telefon:
 046-222 88 10

Samhällsvetenskapliga fakulteten