Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vad är rättssociologi?

Vi ger dig en annan blick på lag och rätt.
Enkelt uttryckt studerar rättssociologin förhållandet mellan rätt och samhälle. Rättssociologin vill förmedla en djupare förståelse för rättsreglers och normers bakgrund och funktion och ge dig ökad förståelse för vad som påverkar mänskligt handlande.

Öppnad lagbok.
Rättssociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne som undersöker rättssystemets och rättsreglernas sociala förutsättningar och effekter. Rättssociologi kan också ses som ett rättsvetenskapligt specialämne.

Skillnaden mellan traditionell rättsvetenskap och rättssociologi är de olika perspektiven på̊ rätten. Rättsvetenskapen anlägger ett ”inifrånperspektiv” som innebär att man arbetar inom det givna rättssystemet. Man svarar på̊ frågor om vilka rättsregler som finns, hur reglerna ser ut, hur reglerna fungerar med andra regler etc. Rättssociologin däremot, utgår ifrån ett ”utifrånperspektiv” på rätten. Detta betyder att man studerar rättsregler utifrån ett samhälleligt sammanhang, hur reglerna fungerar i samhället, var reglerna kommer ifrån etc.

Djupare förståelse för lagar i samhället

Rättsociologer ser på det som finns bakom våra lagar och lyfter fram normen – den moraliska måttstock av värderingar och känslor med vilken vi bedömer vår omvärld. När det gäller att belysa och analysera en viss lags, regels eller norms orsaker eller funktioner måste man använda sig av samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Tonvikten ligger inte på enskilda lagparagrafer, utan på rätten i ett socialt sammanhang.

För bättre jurister

Genom att läsa rättssociologi får du som är eller vill bli jurist djupare förståelse för rättsreglernas bakgrund och funktioner. Du kan genom att se reglerna i sitt sammanhang få en självständig syn på rätten och på så sätt bli en bättre jurist.

För bredare samhällsvetare

För dig som är eller vill bli samhällsvetare erbjuder rättssociologin en viktig förståelse av vad som påverkar mänskligt handlande. Genom att studera normer lär du dig vilka värden och moraluppfattningar som gör sig gällande i vårt samhälle.

Efter studierna

Genom att läsa rättssociologi får du en bred orientering i hur påverkansprocesser, normbildning och styrning fungerar i företag, organisationer, myndigheter och i samhället som helhet.

Efter studierna har våra studenter som har tagit en samhällsvetenskaplig examen exempelvis valt att arbeta inom EU, vid statliga och kommunala myndigheter som projektledare, utredare, handläggare eller rådgivare.

Många av våra studenter väljer att kombinera sina studier i rättssociologi med polisexamen eller juristexamen och kan sedan arbeta inom Interpol, polisen, tullverket, kriminalvårdsverket, domstolsverket och på advokatbyråer.

Våra studenter får kunskaper och färdigheter som är unika och värdefulla på arbetsmarknaden, eftersom Lunds universitet är det enda lärosäte i Norden som erbjuder en grundutbildning i rättssociologi.

Sidansvarig:

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten