Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vad är rättssociologi?

både en rättsvetenskap och en samhällsvetenskap
Rättssociologin vill förmedla en djupare förståelse för rättsreglers och normers bakgrund och funktion och ge dig ökad förståelse för vad som påverkar mänskligt handlande.

Öppnad lagbok.

Rättssociologi är både en rättsvetenskap och en samhällsvetenskap. Enkelt uttryckt studerar rättssociologin förhållandet mellan rätt och samhälle.

Djupare förståelse för lagar i samhället

Tonvikten ligger inte på enskilda lagparagrafer, utan på rätten i ett socialt sammanhang. Rättsociologer ser på det som finns bakom våra lagar och lyfter fram normen – den moraliska måttstock av värderingar och känslor med vilken vi bedömer vår omvärld. När det gäller att belysa och analysera en viss lags, regels eller norms orsaker eller funktioner måste man använda sig av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Genom att läsa rättssociologi får du som är eller vill bli jurist djupare förståelse för rättsreglernas bakgrund och funktioner. Du kan genom att se reglerna i sitt sammanhang få en självständig syn på rätten och på så sätt bli en bättre jurist.

För dig som är eller vill bli samhällsvetare erbjuder rättssociologin en viktig förståelse av vad som påverkar mänskligt handlande. Genom att studera normer lär du dig vilka värden och moraluppfattningar som gör sig gällande i vårt samhälle.

 

Rättssociologi som yrke

Våra studenter får kunskaper och färdigheter som är unika och värdefulla på arbetsmarknaden, eftersom Lunds universitet är det enda lärosäte i Norden som erbjuder en grundutbildning i rättssociologi.

Genom att läsa rättssociologi får du en bred orientering i hur påverkansprocesser, normbildning och styrning fungerar i företag, organisationer, myndigheter och i samhället som helhet.

Efter studierna har våra studenter som har tagit en samhällsvetenskaplig examen exempelvis valt att arbeta inom EU, vid statliga och kommunala myndigheter som projektledare, utredare, handläggare eller rådgivare.

Många av våra studenter väljer att kombinera sina studier i rättssociologi med polisexamen eller juristexamen och kan sedan arbeta inom Interpol, polisen, tullverket, kriminalvårdsverket, domstolsverket och på advokatbyråer.

Sidansvarig:

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten