Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examensarbete för kandidatexamen

Grundnivå | Vårterminen

RÄSK02, Rättssociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 30 högskolepoäng

Delkurs 1 – Samhällsvetenskapliga teorier och metoder, 15 hp.

Delkursen syftar till att ge en god inblick i aktuella nationella och internationella rätts- och samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Under delkursen studeras såväl klassiska rättssociologisk och kriminologisk verk som samtida forskningsrapporter och litteratur genom att fokusera på frågor om både rättssociologins betydelse för samhällsutveckling och samhällsutvecklingens betydelse för rättssociologin. Genom att diskutera samtida händelser mot bakgrund av rättssociologiska frågeställningar tränas studenten i att utveckla en rättssociologisk betraktelse av omvärlden.

Under kursen har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och förmågor i informationssökning och informationshantering. Vikten att värdera och kritiskt/konstruktivt granska information behandlas mot bakgrund av aktuella kriminologiska/rättssociologiska/samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Delkurs 2 – Examensarbete, 15 hp.

Delkursen består av ett självständigt arbete som genomförs i grupp om två studenter. Arbetet sker under handledning av en, eller möjligtvis flera, handledare med särskild kunskap inom det område arbetet genomförs. Examensarbetet avslutas vid ett offentligt seminarium under vilket studenten både försvarar sitt arbete och opponerar på en annan students arbete. I samband med seminariet ska studenten överlämna en skriftlig sammanställning över den genomförda opponeringen.


Kursplan för RÄSK02 (PDF, ny flik)

Litteraturlista för RÄSK02 vårterminen 2024 (PDF, ny flik)