Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utbildningens innehåll

Sex terminer heltid leder till en kandidat.
Programmet omfattar 180 högskolepoäng, vilket innebär tre års heltidsstudier. Kandidatprogrammet i kriminologi ges i samarbete mellan Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Utbildningen leder till en kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde sociologi eller rättssociologi och ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå (masternivå).

Möjligheten att välja huvudområde inom kriminologiprogrammet och utrymmet för valbara och valfria kurser, ger dig möjligheter att skapa egna unika nischer inom det arbets- och forskningsområde utbildningen fokuserar på. Under hela utbildningen får du träffa representanter från olika organisationer på den tilltänka arbetsmarknaden.

Kan även komplettera med andra ämnen

Det finns också ett visst utrymme att fritt välja ämnen som man vill komplettera det förutbestämda programinnehållet med. Då kan man t.ex. läsa psykologi, pedagogik, statsvetenskap, mänskliga rättigheter, kommunikation, socialt arbete eller något annat som är relevant för ett område som man är särskilt intresserad av.

Teman och frågor som tas upp

Utbildningen behandlar ett antal aktuella kriminologiska problem och fenomen som förankras i forskning på området. Teman som tas upp är t.ex. kriminella livsstilar, våld, brottsoffer, rädsla för brott, ekonomisk brottslighet, straff- och behandlingsinstitutioner, poliser och polisväsendet. Vidare diskuteras centrala rättssociologiska frågeställningar som vilka funktioner normer och rättsregler vi har i familjen, i skolan, på arbetsplatsen och i samhället. Man diskuterar också vilka förhållanden som leder till att nya lagar stiftas eller att befintliga lagar reformeras, samt om lagar efterlevs och får avsedda effekter.

Information om varje termin

Kandidatprogammet innefattar sex terminer. Mer information om varje termin för sig hittar du på vår översikt och i menyn.

 

Kriminologiprogrammet är ett samarbete mellan Sociologen och Rättssociologen. Till Sociologiska institutionens webbplats.

Sidansvarig:

Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14 M
, 223 62 Lund


Postadress: Box 42, 221 00 Lund

Samhällsvetenskapliga fakulteten