Rättssociologiska institutionen

Utbildning och forskning för en annan blick på lag och rätt.

Som enda lärosäte i Norden och Europa erbjuds här fullständig utbildning i rättssociologi - på såväl grund- och avancerad nivå som på forskarutbildningsnivå.

hangaren2

Sedan 1972, då det samhällsvetenskapliga ämnet rättssociologi instiftades vid Lunds universitet, har Rättssociologens forskare ägnat sig åt frågor som rör hur sociala normer påverkar lag och rätt.

Rättssociologen är en självständig institution vid samhällsvetenskapliga fakulteten med ett 30-tal forskare och lärare. Varje år läser ca 400 studenter institutionens olika kurser, på plats i Lund och på distans.

Rättssociologen samarbetar med ett stort antal andra institutioner inom Lunds universitet och även med andra universitet i Sverige, i Europa och i andra delar av världen och har också väl uppbyggda kontakter för forskning och utbildning med organisationer och företag utanför universitetsvärlden.