Fristående kurser

Från nybörjarnivå upp till master!

På Rättssociologen kan du läsa fristående kurser från nybörjarnivå upp till kandidat- och masternivå. Vissa kurser ges på höstterminen (HT) medan andra ges på vårterminen (VT). Kurser på grundnivå innefattar nybörjarkurser och fortsättningskurser upp till kandidatnivå. På magister- och masternivå finns flera möligheter att läsa fristående kurser.

Nybörjarkurser (grundnivå)

 • RÄSA03 Rättssociologi: Grundkurs (1-30hp) VT. Läses på vårterminen på plats i Lund.
 • RÄSA04 Rättssociologi: Grundkurs. Distanskurs. (1-30hp) HT/VT. Startar på höstterminen och fortsätter vårterminen. Inga obligatoriska träffar i Lund.
 • RÄSA14  Rättssociologi: Introduktion. Distanskurs. (1-10hp) HT. Läses på höstterminen. Ges på engelska. Inga obligatoriska träffar i Lund.
 • RÄSE01 Barnkonventionen, barns rätt och global hälsa. (1-7,5hp) HT. Nätbaserad kurs på distans. Läses på höstterminen. Ges på engelska. Inga obligatoriska träffar i Lund.

Fortsättningskurs (grundnivå)

 • RÄSA23 Rättssociologisk fortsättningskurs (31-60hp) HT. Läses på höstterminen.
 • RÄSA27 Rättssociologisk fortsättningskurs. Distanskurs. (31-60hp) HT. Läses över två terminer med start på hösten. Inga obligatoriska träffar i Lund.

Kandidatkurser (grundnivå)

 • RÄSK02 Examensarbete för kandidatexamen (61-90hp) VT. Läses på vårterminen.
 • RÄSA40 Rättssociologi arbetslivspraktik (30hp) HT. Läses på höstterminen.

Masterkurser (avancerad nivå)

 • RÄSN10 Kritiska perspektiv på brott, straff och socialkontroll (7,5hp) HT. Läses på höstterminen. Ges på engelska.
 • RÄSN11 Rätten, samhället och korruption (7,5hp) HT. Läses på höstterminen. Ges på engelska.
 • RÄSN12 Artificiell intelligens: Ett intersektionellt perspektiv, (7,5hp) HT. Läses på höstterminen. Ges på engelska.
 • SOLP01 Introduktion till rättssociologi, avancerad nivå (15hp) HT. Läses på höstterminen. Ges på engelska.

 

Söka kursen?

antagning.se söker du kursen. Skriv kurskoden (t.ex. RÄSA03) i deras sökfält.

Annars kan du även klicka på kursen här ovan och följa länken "Ansök via lu.se", så guidas du rätt.

Kontaktinformation

Studierektor

Anna Sonander
Telefon: 046-222 69 35
Anna [dot] Sonander [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Kurser på grundnivå och
kriminologiprogrammet

Anette Salling
Telefon: 046-222 41 55
Anette [dot] Salling [at] soclaw [dot] lu [dot] se

Utbildningsadministratör

Kurser på avancerad nivå
och masterprogrammet

Helena Edberg
Telefon: 072-531 45 74
E-post: helena [dot] edberg [at] soclaw [dot] lu [dot] se